Now showing items 1-20 of 77

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akdiş, M., (2013). Okul öncesi çocukların resimsel üretimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akkavak, T., (2013). Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aktan, B., (2012). Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Akın, İ., (2014). Epikür ve freud yaklaşımları bağlamında avrupa sanatında yemek ve haz ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Akıskalı ,M.C., (2017). Çizgi roman’da üçüncü anlam. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Altunay, N. (2012. Arshile Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Andırın, M., (2019). 1960 sonrası çağdaş sanatta suyun kullanımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Avcı Tuğal, S. (2011). Işık ve hareket: Op art. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aygün, P., (2011).Cengiz Çekil sergisi için (11 Mayıs-10 Temmuz 2010- Galeri Rampa) göstergebilimsel bir okuma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Bayburtlu, Ç., (2011). Nejad melih devrim yaşamı ve sanatı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bayhan, A., (2019). Videodaki sanatsal dilin ontolojisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bayramin, İ., (2011). Wassily Kandinsky'nin sanat tanımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Bora, R., (2013). 19. yüzyıl osmanlı resim sanatında kullanılan takılar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bostancı, M., (2012). John Heartfield ve nesne yorumu. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bükücü, B., (2012). Die Brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Canalp, A., (2018). Michel Foucault'nun panoptikon kuramı bağlamında sanat ve iktidar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Cazım B. P., (2018). Türk tasvir sanatında Osmanlı'dan günümüze portre ve kimlik sorunsalı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ceylaner, S. C. (2012). Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Coşkun, M., (2015). Deniz Bilgin sanatının ikonografik çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. [1]
   Çubukçu, E., (2012). Pop art akımının mobilya tasarımıyla ilişkisi ve etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]