Now showing items 1-20 of 74

      xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
      Akdiş, M., (2013). Okul öncesi çocukların resimsel üretimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Akkavak, T., (2013). Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Aktan, B., (2012). Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Akın, İ., (2014). Epikür ve freud yaklaşımları bağlamında avrupa sanatında yemek ve haz ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Akıskalı ,M.C., (2017). Çizgi roman’da üçüncü anlam. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Altunay, N. (2012. Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Aygün, P., (2011).Cengiz Çekil sergisi için (11 Mayıs-10 Temmuz 2010- Galeri Rampa) göstergebilimsel bir okuma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Bayburtlu, Ç., (2011). Nejad melih devrim yaşamı ve sanatı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Bayhan, A., (2019). Videodaki sanatsal dilin ontolojisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Bayramin, İ., (2011). Wassily kandinsky'nin sanat tanımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Bora, R., (2013). 19. yüzyıl osmanlı resim sanatında kullanılan takılar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Bostancı, M., (2012). John heartfield ve nesne yorumu. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Bükücü, B., (2012). Die brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Canalp, A., (2018). Michel Foucault'nun panoptikon kuramı bağlamında sanat ve iktidar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Cazım B. P., (2018). Türk tasvir sanatında Osmanlı'dan günümüze portre ve kimlik sorunsalı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Ceylaner, S. C. (2012). Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Coşkun, M., (2015). Deniz Bilgin sanatının ikonografik çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi. [1]
      Çubukçu, E., (2012). Pop art akımının mobilya tasarımıyla ilişkisi ve etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
      Delemen, G.., (2014). Merleau-Ponty, Sartre ve Lacan'ın yaklaşımları ekseninde sanatta 'bakış'. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
      Demir, B. Ü., (2015). Bedensel dokunuşların izleri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]