Now showing items 1-2 of 2

  • Andre Breton ve sürrealist resim ilişkisi 

   Güngör, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
   Bu tezin temel amacı, sürrealizmin kurucusu olan Andre Breton ve sürrealist resim arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu tezde öncelikle sürrealizmin tarihsel arkaplanı sunulmuştur. Sonraki bölüm Andre Breton'un hayatı ...
  • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

   Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
   Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...