Now showing items 1-1 of 1

    • Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri 

      Altunay, Nesrin (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
      1902 yılnda Van'da doğmuş, 1920 yılından 1948'de ölümüne kadar yaşamını Amerika'da sürdüren Arshile Gorky, kısa süren hayatına birçok trajediyi sığdırmıştır. Resme son derece tutkun olan sanatçı, Amerika'da sanat eğitimini ...