Now showing items 1-1 of 1

    • Işık ve hareket : Op art 

      Avcı Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2011-05-06)
      Op Art; algısal yanılsama üzerine kurulu bir sanat anlayışıdır. Op Art bilinçli olarak oluşturulan düzenlemelerle ışık, renk, form ve kompozisyonlar yardımıyla yanılsama yaratarak, eğitim, kültür, cinsiyet ve yaş farkı ...