Now showing items 1-1 of 1

    • İyinin ve kötünün ötesinde: Marquis de Sade 

      Erdamar, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-02-02)
      Doğayı yadsıma düzeyine taşıyan egemen olma dayatmasının, yeni bir dilsel ve düşünsel yöntem yaratmanın önündeki engel olabileceği gerçeği gözlerimizin önündeyken, Gilles Deleuze tarafından, yeni biçim elde etmeyi ve yeni ...