Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdeniz, Halilen_US
dc.contributor.authorSürsal, Ekberen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-06T07:59:50Z
dc.date.available2016-06-06T07:59:50Z
dc.date.issued2011-09-30
dc.identifier.citationSürsal, E., (2011). El greco ve francis bacon'ın '' varlık ve zaman'' bağlamında deformasyon ilkesine yönelik bir analoji. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/936
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 130-134)en_US
dc.descriptionxii, 138 leavesen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, deformasyon ilkesinin El Greco ve Francis Bacon'ın elinde nasıl sanatsal bir ifade aracı olarak kullanıldığı ve bunların kullanım yöntemleri incelendi. Çalışmada incelemeye alman iki sanatçının sanatsal bakış açılarının birbirleriyle hem benzer, hem de farklı dayanakları olduğu görüldü. Bu bağlamda, kendi zamanlarında, dâhil oldukları Maniyerizm ve Modem dönemlere ait üslup geleneklerine bağlı işler üreten El Greco ve Francis Bacon'ın, dönemleriyle bağlantılı temel üsluplar da ana hatlarıyla ele alındı. Yapıtlarının incelenmesi ile Bacon'ın, resimlerinde Varlık ve Zaman kavramı ile örtüşen, deformasyonun hangi formlarını kullandığı ve bunları kullanmasının altında yatan amaçlar incelendi. Yine Bacon'ın çalışmaları da Varlık ve Zaman kavramıyla ilintili olarak Deformasyon Analojileri'nin (Örnekleme) ifade araçlarını ne derece temsil ettiği, özellikle geleneksel unsurların kullanımının hangi amaca, ne kadar ulaşılmasını sağladığı incelemeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, görüldüğü üzere, hem yaşadıkları hem de sonraki dönemleri üslup ve biçim açısından etkilemiş iki sanatçının deformasyonu başat bir anlatım aracı olarak kullandıklarını söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractIn this study, how the deformation principle has become an artistic way of expression in the hands of El Greco and Francis Bacon and the utilization methods of this principle is examined. It is observed that the artistic points of view of the two artists examined have different baselines as well as similar ones. In this context, the main styles related to the artistic periods Mannerism and Modemism, are examined substantially, which El Greco and Francis Bacon have produced their vvork in accordance. By the analysis of his works, it has been possible to figüre out the forms of deformation used in Bacon's paintings overlapping with the 2Being and Time3 concept and to examine the reasons of this usage. As Bacon's level of work is concemed, it is important to identify how Deformation Analogies (Samplings) present the ways of expression in relation with 2Being and Time3 concept and how the utilization of traditional elements affect the attainment of the target. Consequently, we may say that, these two artists who have influenced both their current and latter time in style and structure, have utilized deformation as a dominant way of expression.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectVarlık ve zamanen_US
dc.subjectDeformasyonen_US
dc.subjectEl Grecoen_US
dc.subjectFrancis Baconen_US
dc.subjectBeing and timeen_US
dc.subjectDeformationen_US
dc.subject.lccB3279.H49 S87 2011
dc.subject.lcshOntologyen_US
dc.subject.lcshSpace and timeen_US
dc.titleEl Greco ve Francis Bacon'ın '' varlık ve zaman'' bağlamında deformasyon ilkesine yönelik bir analojien_US
dc.title.alternativeAn analogy of El Greco and Francis Bacon oriented to the deformation principle in the context of " Being and Time"en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorSürsal, Ekber


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record