Now showing items 1-11 of 11

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ensari Özay, M. & Coşkun, S. (2017). Analysis of occupational health and safety data between 2003 -2015 in Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 6(4), 375-385. doi:10.17261/Pressacademia.2017.770 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Ensari Özay, M. & İnel, Y. (2016). The use of the density threshold value as a shape descriptor on the toxicity of benzene derivatives. Swift Journal of Pure and Applied Chemistry, 2(2), 4-12. [1]
   Gül, A. & Yardım, M. F. (2015). Preparation and characterization of mesophase pitch based carbon foam produced at low pressure. Journal of Porous Materials, 22(4), 851-857. doi:10.1007/s10934-015-9958-0 [1]
   Gül, A. (2018). Güvenli ve sürdürülebilir nanoteknoloji uygulamaları. OHS Academy, 1(1), 50-53. [1]
   Karaca, S., Erdem, M. N., Öztermeli, A., Bal, E., Göğüş, A. & Hamzaoğlu, A. (2019). Clinical and radiological results of oxford phase-3 medial unicompartmental knee arthroplasty. Cureus, 11(11), 1-7, e6070. doi:10.7759/cureus.6070 [1]
   Keser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667 [1]
   Oğuz, A. B. (2020). Turkish health policies: past, present, and future. Social Work in Public Health, 35(6), 456-472. doi:10.1080/19371918.2020.1806167 [1]
   Özdemir, E., Çepni, S. & İncedere, L. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272-281. doi:10.31590/ejosat.710552 [1]
   Sevimli, M., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2018). Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 38-54. doi:10.25092/baunfbed.369102 [1]
   Yılmaz, K. & Ensari Özay, M. (2018). Vaka çalışması: otel mutfağı ergonomi̇k ri̇sk değerlendi̇rmesi. OHS Academy, 1(1), 54-90. [1]