Show simple item record

dc.contributor.advisorKuru, Selahattinen_US
dc.contributor.authorArsun, Onur İhsanen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-22T00:37:06Z
dc.date.available2016-06-22T00:37:06Z
dc.date.issued2006-07
dc.identifier.citationArsun, O. İ. (2006). Database design and implementation issues in library domain. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/998
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 118-120)en_US
dc.descriptionXi, 126 leavesen_US
dc.description.abstractIn this thesis, we study the design and implementation issues in library management systems. Depending heavily on data, library management systems should have effective means to access and store data. We propose a novel representation of the MARC21 format for relational databases, namely relational MARC. We also introduce methods for transaction processing in library management systems which are portioned database tables, precompiled SQL queries, connection pooling, and statement caching. We also discuss issues in development process and our approach with extreme programming (XP), object oriented analysis and design, and design patterns. All these approaches have been applied in a large web-based library management system, Library ON-LINE, and have been evaluated and experience is reported.en_US
dc.description.abstractBu çalışma ile, kütüphane yönetim sistemlerinde tasarım ve gerçeklenme hususları ele alınmıştır. Kütüphane yönetim sistemleri, büyük veriler içerdiklerinden, bu verilere etkin erişim ve depolama yönetimleri kullanmalıdırlar. MARC21 biçeminin ilişkisel bir sürümü olan, ilişkisel MARC gösterimini sunuyoruz. Ayrıca hareket işleme konusunda, bölümlenmiş veritabanı tabloları, önceden derlenmiş SQL sorguları, bağlantı havuzları ve sorgu önbellekleme metodları tartışılmıştır. Geliştirme sürecindeki hususlar da tartışılmış, bu hususlara aşırı programlama, nesne-yönelimli analiz ve tasarım ve tasarım örüntileri ile yaklaşımımız açıklanmıştır. Tüm bü öneriler, Library ON-LINE adlı web tabanlı kütüphane yönetim sisteminde gerçeklenmiş ve değerlendirilmiş, bu konudaki tecrübe aktarılmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsINTRODUCTIONen_US
dc.description.tableofcontentsLIBRARY MANAGEMENT SYSTEMSen_US
dc.description.tableofcontentsModules of Library Management Systemsen_US
dc.description.tableofcontentsCatalogingen_US
dc.description.tableofcontentsCirculationen_US
dc.description.tableofcontentsOnline Public Access Catalogen_US
dc.description.tableofcontentsSerials Managementen_US
dc.description.tableofcontentsInter-Library Loansen_US
dc.description.tableofcontentsIntegration with Other Online Databasesen_US
dc.description.tableofcontentsAcquisitionen_US
dc.description.tableofcontentsHelper Modulesen_US
dc.description.tableofcontentsIssues in Database Design and Implementation in Library Domainen_US
dc.description.tableofcontentsISSUES IN CATALOG DATABASE DESIGN AND IMPLEMENTATIONen_US
dc.description.tableofcontentsCatalog Storageen_US
dc.description.tableofcontentsMARC21 (Machine Readable Catalog)en_US
dc.description.tableofcontentsMARC21 Record Structural Elementsen_US
dc.description.tableofcontentsMARC21 Sample Recordsen_US
dc.description.tableofcontentsMARC XMLen_US
dc.description.tableofcontentsRelational Representation of MARC21en_US
dc.description.tableofcontentsCatalog Exchangeen_US
dc.description.tableofcontentsZ39.50en_US
dc.description.tableofcontentsZINGen_US
dc.description.tableofcontentsISSUES IN TRANSACTION PROCESSINGen_US
dc.description.tableofcontentsPortioning Catalog Tablesen_US
dc.description.tableofcontentsIndexing of Catalog Tablesen_US
dc.description.tableofcontentsData Sources and Connection Poolsen_US
dc.description.tableofcontentsPre-compiled SQL Queriesen_US
dc.description.tableofcontentsCaching Query Result Setsen_US
dc.description.tableofcontentsISSUES IN DEVELOPMENT PROCESS, CATALOG DATA CONVERSION, INTEROPERABILITY AND INTEGRATIONen_US
dc.description.tableofcontentsDevelopment Processen_US
dc.description.tableofcontentsExtreme Programmingen_US
dc.description.tableofcontentsObject-Oriented Programmingen_US
dc.description.tableofcontentsSoftware Design Patternsen_US
dc.description.tableofcontentsCatalog Data Conversionen_US
dc.description.tableofcontentsIntegration with Online Databasesen_US
dc.description.tableofcontentsIntegration with Other University Information Systemsen_US
dc.description.tableofcontentsUniversity Information Systems Involveden_US
dc.description.tableofcontentsIntegration at Data Layeren_US
dc.description.tableofcontentsIntegration at Business Layeren_US
dc.description.tableofcontentsAN EXAMPLE APPLICATION: LIBRARY ON-LINEen_US
dc.description.tableofcontentsModules and Usersen_US
dc.description.tableofcontentsCataloging Moduleen_US
dc.description.tableofcontentsCirculation Moduleen_US
dc.description.tableofcontentsWebOPACen_US
dc.description.tableofcontentsManagement and Reportingen_US
dc.description.tableofcontentsHelper Modulesen_US
dc.description.tableofcontentsTechnical Overviewen_US
dc.description.tableofcontentsArchitectureen_US
dc.description.tableofcontentsLibrary ON-LINE Metricsen_US
dc.description.tableofcontentsEVALUATION OFAPPROACHESen_US
dc.description.tableofcontentsUsing Portioned Tablesen_US
dc.description.tableofcontentsUsing Data Sourcesen_US
dc.description.tableofcontentsUsing Pre-Compiled SQL Queriesen_US
dc.description.tableofcontentsUsing Statement Cachesen_US
dc.description.tableofcontentsCONCLUSION AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER WORKen_US
dc.description.tableofcontentsLIBRARY ON-LINE DATABASE DIAGRAMen_US
dc.description.tableofcontentsUSER’S MANUAL FOR LIBRARY ON-LINEen_US
dc.description.tableofcontentsAccess to Library ON-LINEen_US
dc.description.tableofcontentsWebOPAC Moduleen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectConnections poolsen_US
dc.subjectExtreme programmingen_US
dc.subjectObject oriented and designen_US
dc.subjectPre-compiled SQL queries cachingen_US
dc.subjectRelational MARCen_US
dc.subjectAşırı proglamlamaen_US
dc.subjectBağlantılı havuzlarıen_US
dc.subjectİlişkisel MARCen_US
dc.subjectNesne-yönelimi analiz ve tasarımen_US
dc.subjectÖnceden derlenmiş SQL sorgularıen_US
dc.subjectSorgu önbelleklemeen_US
dc.subject.lccZ678 .A778 2006
dc.subject.lcshLibrary administration.en_US
dc.subject.lcshInformation services -- Management.en_US
dc.subject.lcshMARC formats.en_US
dc.titleDatabase design and implementation issues in library domainen_US
dc.title.alternativeKütüphane yönetim sistemlerinde tasarım ve gerçeklenmeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorArsun, Onur İhsanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess