Show simple item record

dc.contributor.advisorŞarlak, Evangeliatr_TR
dc.contributor.authorÖz Baysal, Ezgitr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2018-03-28T03:02:31Z
dc.date.available2018-03-28T03:02:31Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.citationÖz Baysal,E., (2017). Kent - bellek ilişkisinde güncel sanat pratikleri: istanbul’u belgelemek. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1290
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 56-60)en_US
dc.descriptionv, 60 leavesen_US
dc.description.abstractBu araştırma, gündelik yaşamımızın içinden geçtiği fiziksel çevrenin hızlı dönüşümünde İstanbul’u, kent hafızasını ve bu dönüşümün kentte yaşayana etkilerini anlamayı amaçlar. Günümüz sanat pratiklerinin kent-bellek ilişkisinde; hafıza mekânları ve kenti belgeleme yöntemi olan sanat pratiklerine odaklanır. Geçmişin birikemediği bir çevre karşısında kente ve kentte yaşayana ne olduğu sorusunu toplumsal, kültürel ve kentsel hafıza katmanlarında arar, günümüz sanat pratiklerine alternatif kent belleği çeşitliliği ile yaklaşır. Bugün kent, yani İstanbul, “yaratıcı yıkımla” “eski”yen yüzlerini yitirmekte, onları “daha karlı” olan “yeni”siyle değiştirmektedir. Çalışma boyunca kentin bütününde algılanan, tasarlanan, yaşanan mekânın üretimindeki süreçler toplumsal bağları ile ele alınır. Sosyal, kültürel, mekânsal gündelik yaşam pratiklerinin değişiminin izi güncel sanat pratikleri aracılığıyla sürülür. Bu çalışma, kent-bellek ilişkisinde sanatın rolünü sorgularken, günümüz sanat pratiklerine kentin farklı an ve anılarının kayıt aracı, hafızayı tetikleyen ve belgeleyen bir deneyim olarak yaklaşır.tr_TR
dc.description.abstractThis research aims to understand the rapid transformation of the physical environment of one's Daily life in Istanbul, urban memory and the effects of such transformation on the individuals who live in the city. Additionally, it focuses on current art practices in city-memory relations; places of memory and art practices as a method of documentation of the city. This reasearch investigates the question of what happens to a city and its people in an environment in which past can not accumulate and looks the answers within social, cultural and urban memory layers. It approaches contemporary art practices with alternative urban memory diversity. Today city, namely Istanbul, is losing its “aging” face with the help of “creative destruction” and replacing it with a newer one that is more profitable. Throughout the study process of spatial production, that is perceived, designed and experienced in entire city, is addressed with its ties to the society. The change of social, cultural and spatial daily life practices is traced through contemporary art practices. This study questions the role of art in city-memory relations while approaching current art practices as a recording tool of urban “moments” and memoirs and an experience that triggers and documents memory.en_US
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectKenttr_TR
dc.subjectBellektr_TR
dc.subjectKültürel bellektr_TR
dc.subjectGüncel sanattr_TR
dc.subjectUrbanen_US
dc.subjectMemoryen_US
dc.subjectCultural memoryen_US
dc.subjectContemporary arten_US
dc.subject.lccN6488 .B39 2017
dc.subject.lcshArt, Modern -- 21th Century -- Turkey -- Istanbul -- Criticism and interpretationen_US
dc.subject.lcshUrban renewal -- Turkey -- Istanbul -- Criticism and interpretationen_US
dc.subject.lcshCollective memory -- Istanbul -- Criticism and interpretationen_US
dc.subject.lcshMemory -- Social aspects -- Turkey -- Istanbulen_US
dc.subject.lcshLiberalism -- Turkey -- Istanbul. -- Social aspectsen_US
dc.subject.lcshContemporary art -- Turkey -- Istanbul -- Critisicm and interpretationen_US
dc.titleKent-bellek ilişkisinde güncel sanat pratikleri : İstanbul'u belgelemektr_TR
dc.title.alternativeContemporary art practices in the context of city and memory relations: Documenting Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record