Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

1950'den günümüze basın reklamlarında kadın imgesinin göstergebilim açısından incelenmesi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.