Now showing items 1-1 of 1

  • Çağdaş Türk sanatında mekan algısına toplu bir bakış 

    Karakaş, Sohbet (Işık Üniversitesi, 2013-08-28)
    Çağdaş Türk resminin gelişim aşamasında mekan algılamalarının doğru değerlendirilmesi için Tarihsel gelişim sürecinde resim sanatının mekân algılamalarına bakış uygulamalarındaki değişimi dikkate almak uygun görülmüştür. ...