Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Türkiye'de yeni ekspresyonist resimde beden imgesi 

    Yaprakkıran, Erkan (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
    20. yy.da üç farklı zaman diliminde; Ekspresyonizm, Soyut Ekspresyonizm, Yeni Ekspresyonizm biçiminde ortaya çıkan, İfadecilik olarak da anılan, Ekspresyonizm akımı, sanatçı merkezli bir anlatımın düşünsel bir eğilimi ...