Now showing items 1-1 of 1

  • Çağdaş sanatta bedenin cinsel temsiliyetine bir bakış 

    Ceylaner, Sevgi Ceren (Işık Üniversitesi, 2012-09-05)
    Beden nedir? Bedeni tanımanın insan için önemi nedir? Özgür bir beden olabilmek insan için neden önemlidir? Cinsiyet nedir? Cinsel kimliklerin inşasındaki iktidar güçlerinin amaçları nelerdir? Gibi sorulara yanıt arayarak ...