Now showing items 1-1 of 1

  • 2000 yılı sonrası İstanbul temsilinde çağdaş sanatın rolü 

    Karaevli, Berna (2013-05-30)
    Tez kapsamında İstanbul'un küresel rekabet ortamına dahil olmasıyla birlikte geliştirilen kültürel söylem eleştirel olarak incelenmiştir. Küreselleşmenin dünya üzerinde hakimiyetini kurmasıyla dönüştürülen kentlerde güçlü ...