Now showing items 1-1 of 1

  • Osmanlı estetiğinde klasik romantik bireşimi: Süleyman Seyyid 

    Baş, Bilge (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
    Osmanlı'da Batı tarzı resmin benimsenmesinde orduyu modernleştirme çabaları sonucunda kurulan askeri okulların etkisi büyüktür. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî Hümayun, 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berrî-i ...