Now showing items 1-1 of 1

  • Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın eserlerindeki mekan anlayışı 

    Gül, Evren (Işık Üniversitesi, 2012-06-07)
    Bu yüksek lisans tez çalışması 2mekan3 olgusunu 20. yüzyılın iki büyük sanatçısı Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın mekan anlayışıyla incelemektedir. Figüratif sanat eğilimleri ile merkezinde insan görünümünü kapsayan ...