Show simple item record

dc.contributor.authorErol, Volkanen_US
dc.contributor.authorBuğu, Sinanen_US
dc.contributor.authorÖzaydin, Fatihen_US
dc.contributor.authorAltıntaş, Azmi Alien_US
dc.date.accessioned2019-06-27T18:15:29Z
dc.date.available2019-06-27T18:15:29Z
dc.date.issued2014-06-12
dc.identifier.citationErol, V., Buğu, S., Özaydın, F. & Altıntaş, A. A. (2014). An analysis of concurrence entanglement measure and quantum fisher information of quantum communication networks of two-qubits. Paper presented at the 2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 317-320. doi:10.1109/SIU.2014.6830229en_US
dc.identifier.isbn9781479948741
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.otherWOS:000356351400059
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1634
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2014.6830229
dc.description.abstractKuantum dolanıklık, kuantum haberleşme mühendisliğinin en temel kavramlarından biridir. Kuantum sistemlerin dolanıklık ölçütlerine göre sıralanması günümüzde oldukça çok çalışılan konulardan birisidir. İki parçacıklı iki seviyeli sistemlerin (qubit) sıralaması konusu, çok bilinen Eş Zamanlılık (Concurrence), Negatiflik (Negativity) ve Dolanıklığın Göreceli Entropisi (REE) ölçütlerine göre çeşitli araştırmacılar tarafından çalışılmıştır[1-5]. Biz bu çalışmada, iki qubit kuantum sistemlerin sıralamasını Kuantum Fisher Bilgisi ve Eş Zamanlılık dolanıklık ölçütünü karşılaştıracak şekilde analiz etmekteyiz. Çalışma özelinde, bin adet rastgele türetilmiş iki qubit sistemin Eş Zamanlılık değerleri hesaplanmakta; elde ettiğimiz bu sonuçların iki qubit sistemlerde Kuantum Fisher Bilgisi ile karşılaştırılması yapılmakta ve aralarındaki ilginç farklar gözlemlenmektedir.en_US
dc.description.abstractQuantum entanglement is one of key concepts in quantum communication engineering. Ordering the quantum systems according to their entanglement measures is a popular problem of the field. For two level (qubit) systems of two particles, state ordering has been studied with respect to well-known entanglement measures such as Concurrence, Negativity and Relative Entropy of Entanglement (REE) [1-5]. In this work, we study the state ordering of the two-qubit systems with respect to Quantum Fisher Information vs. Concurrence. In particular, constructing 1K random states and calculating their Concurrences and Negativities, we obtain the orderings of the states by comparing these results with Quantum Fisher Information values and present our results which are interesting when compared to that of two-level systems.en_US
dc.description.sponsorshipIEEE, Karadeniz Tech Univ, Dept Comp Engn & Elect & Elect Engnen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAtomsen_US
dc.subjectCavitiesen_US
dc.subjectCavity decayen_US
dc.subjectChannelsen_US
dc.subjectCommunication engineeringen_US
dc.subjectConcurrence entanglement measureen_US
dc.subjectConferencesen_US
dc.subjectCovariance matrixen_US
dc.subjectEntanglement measureen_US
dc.subjectEntropyen_US
dc.subjectFisher informationen_US
dc.subjectFisher information matrixen_US
dc.subjectLogic gatesen_US
dc.subjectNegativity entanglement measureen_US
dc.subjectOptical variables controlen_US
dc.subjectOptimized production technologyen_US
dc.subjectPhotonicsen_US
dc.subjectQuantum communicationen_US
dc.subjectQuantum communication engineeringen_US
dc.subjectQuantum communication networksen_US
dc.subjectQuantum entanglementen_US
dc.subjectQuantum Fisher informationen_US
dc.subjectQuantum systemsen_US
dc.subjectQuantum computersen_US
dc.subjectQuantum electronicsen_US
dc.subjectQuantum opticsen_US
dc.subjectQuantum systemen_US
dc.subjectREEen_US
dc.subjectRelative entropy of entanglementen_US
dc.subjectSignal processingen_US
dc.subjectStatesen_US
dc.subjectStatisticsen_US
dc.subjectTwo particlesen_US
dc.subjectTwo-level systemen_US
dc.subjectTwo-qubit systemen_US
dc.subjectTwo-qubit systemsen_US
dc.titleİki qubit’lik kuantum haberleşme ağlarının eş zamanlılık donanıklık ölçütü ile kuantum Fisher bilgisinin analizien_US
dc.title.alternativeAn analysis of concurrence entanglement measure and quantum Fisher information of quantum communication networks of two-qubitsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journal2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)en_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Information Technologiesen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5872-9158
dc.identifier.startpage317
dc.identifier.endpage320
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzaydın, Fatihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record