Show simple item record

dc.contributor.authorUlutaş, İlker Boğaçen_US
dc.contributor.authorGündüz, Tülinen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:59Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationUlutaş, İ. B. & Gündüz, T. (2017). Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.doi:10.17482/uumfd.336440en_US
dc.identifier.issn2148-4147
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2136
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17482/uumfd.336440
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVeU1EQTRPQT09
dc.description.abstractÇalışma yaşamında "kas iskelet sistemi hastalıkları" (KİSH) önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı tehlikeli sınıftaki bir işyerinde işlerin ergonomik risklere göre değerlendirilmesidir. Çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiştir. Belirlenen iki özel iş istasyonunda, hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) ve REBA metotları uygulanmıştır. Bu analizlerin sonrasında, fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrası tekrar analizler yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, otomotiv kablo imalatı sektöründe montaj aşamasındaki kas iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalma riski azaltılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe "musculoskeletal disorders" in workplace is an important health issue. The purpose of this study is objected to assess the tasks in a hazardous classified workplace according to ergonomic risks. In this study, it was determined the problems about musculoskeletal disorders in a factory manufacturing automotive wire harnesses. Quick Exposure Check (QEC) and Rapid Entire Body Assessment (REBA) were applied in two specific workstations. Following these analyzes, new applications have been developed to improve the physical risk factors. After the two workstations were developed, the effectiveness was assessed by re-analysis of the results obtained. As a result, in automotive wire harnesses, the risks of musculoskeletal disorders were reduced in assembly phase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgonomik risk analizien_US
dc.subjectHMDen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak disiplinleren_US
dc.subjectREBAen_US
dc.subjectErgonomic risk analysisen_US
dc.subjectQECen_US
dc.subjectREBAen_US
dc.titleOtomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizien_US
dc.title.alternativeErgonomic risk analysis in production of automotive wire harnessesen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineeringen_US
dc.identifier.volume22
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage107
dc.identifier.endpage119
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlutaş, İlker Boğaçen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record