Show simple item record

dc.contributor.authorErgüden, Arif Enginen_US
dc.contributor.authorKaya, Can Tanselen_US
dc.contributor.authorTanyer, Begümen_US
dc.contributor.authorTürkyılmaz, Meteen_US
dc.date.accessioned2020-05-27T07:46:20Z
dc.date.available2020-05-27T07:46:20Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.citationErgüden, A. E., Tanyer, B., Kaya, C. T., & Türkyılmaz, M. (2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 139-148.en_US
dc.identifier.issn1307-6639
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2339
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprNU56SXdNQT09
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mdbakis/issue/63891/967202
dc.description.abstractEndüstri 4.0, işletmelerin tüm fonksiyonlarını köklü olarak değiştirecek devrim niteliği taşıyan bir dönüşüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Hali hazırda, üretim yönetimi alanında yapılan araştırmalar; verimlilikte yapılacak küçük artışların bile üretim maliyetlerini ve dolayısıyla karlılığı etkilediğini göstermiştir. Bu dönüşümü hayata geçirmede özellikle muhasebe sistemlerinin ancak doğru tayin edilen stratejiler ışığında yeniden şekillendirilmesi beklenen başarıyı mümkün kılacaktır. Bu bağlamda muhasebe çalışanlarının muhasebe bilgisine ek olarak robotik sistem bilgisi, yazılım geliştirme ve enformatik bilgisi, üretim sistemleri ile ilgili entegrasyon bilgisi ve proje yönetim becerileri gibi birçok farklı ve yeni alanda yetkinlikler kazanması şart halini almıştır. Bu çalışmanın amacı, gerçek bir vakadan da faydalanarak, bu kökten değişime ayak uydurmada muhasebe fonksiyonu ve dolayısıyla da muhasebe profesyonellerine düşen yeni yetkinliklerini şekillendirmede akademik çevreler ve özel sektöre düşen vazifeleri vurgulamaktır.en_US
dc.description.abstractIndustry 4.0 appears to be revolutionary transformation, which will have a significant impact on all functions of businesses. Research conducted on production and operations have shown that even little productivity advancement crafted will affect the cost of production and therefore profit numbers. However, only the correctly devised strategies in accounting systems will enable this transformation to succeed. Thus, accounting professionals should be equipped with additional technical knowledge in areas such as robotics systems, software and informatics, integration of production systems, and project management in addition to their accounting expertise. The aim of this paper, in the light of a real case, is to pinpoint what responsibilities academia and the private sector have in order to shape the needs of the accounting function and therefore of professionals which is the sole must for completing this transformation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTÜRMOBen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEndüstri 4.0en_US
dc.subjectMuhasebe sistemlerien_US
dc.subjectMaliyet muhasebesien_US
dc.subjectIndustry 4.0en_US
dc.subjectAccounting systemsen_US
dc.subjectCost accountingen_US
dc.titleEndüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılmasıen_US
dc.title.alternativeRe-construction of accounting systems in the rise of revolutionary changes in industry 4.0en_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Denetime Bakışen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0026-2011-2012
dc.identifier.volume18
dc.identifier.issue54
dc.identifier.startpage139
dc.identifier.endpage148
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErgüden, Arif Enginen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess