Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Mehmet Turanen_US
dc.date.accessioned2021-02-10T09:02:42Z
dc.date.available2021-02-10T09:02:42Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.identifier.citationÇağlar, M. T. (2020). Kentkırım ve Sadr Şehri’nin mekânsal dönüşümü. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.25-35). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3087
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3023
dc.description.abstractKent alanlarında yaşanan çatışmalar, Soğuk Savaş sonrası dönemin önemli özelliklerinden biri olurken, bu alanlar üzerinden ortaya çıkan farklı iktidar mücadeleleri, kent alanlarını şiddetin hedefi haline getirmiştir. Kent alanlarında artan çatışmaların da doğrudan sonucu olarak bu alanların güvenliği, önem kazanmış ve kentler, dönüşen güvenlik anlayışının sonucuyla da ilişkili olarak güvenliğin nesnesi haline gelmiştir. Kent alanlarının şiddetin hedefi olduğunu en açık bir şekilde gösteren örnekler ise kentkırım kavramı üzerinden incelenebilmektedir. İlk defa Yugoslav iç savaşı sırasında kullanılan kentkırım kavramı, "urban" (kente ait olan) ve "cide" (öldürme) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Kabaca şehre ait değerleri yıkma amacıyla yapılan niyetlenmiş saldırı olarak tanımlanan kentkırımla ilgili ilerleyen dönemlerde çok sayıda farklı tanım ortaya çıkmıştır. Kentkırımla ilgili en kapsayıcı tanımlama ise kent alanının niyetlenmiş ve sistematik bir şekilde yıkılması, kentsel mekân üzerinden eski toplumsal yapının imhasının veya dönüştürülmesinin hedeflenmesi ve bu hedef için askeri yöntemlerin kullanması şeklinde özetlenebilir. Bu tanım doğrultusunda ABD’nin 2008 yılında Bağdat’ın Sadr Şehri’nde gerçekleştirdiği askeri operasyon, Soğuk Savaş sonrası artan kentkırım pratiğine örnek olarak gösterilmektedir. Diğer kentkırım örneklerinde olduğu gibi ABD’nin operasyonu, ötekine/düşmana ait kültürel, tarihi, ekonomik ve toplumsal yapıyı mekân üzerinden yok etmeyi amaçlamıştır. Fakat ABD’nin Sadr Şehri’ne düzenlediği askeri operasyon sadece yok etme amacıyla gerçekleşmemiş, operasyon sonrası şehrin yeniden inşası da önemli bir konu olmuştur. Şehrin yeniden inşasındaysa şehrin tekrar ‘sorun’ çıkarmaması amaçlanmıştır. Bütün bu süreç zarfında ABD’nin Irak ve Sadr Şehri üzerinden hayata geçirdiği siyasaların ilk defa çevrede test edilip daha sonra merkezde de uygulanması, bumerang etkisi yaratmış ve merkez ile çevrenin şehirleri doğrudan birbirlerine bağlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceUlusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansıen_US
dc.subjectKentkırımen_US
dc.subjectABDen_US
dc.subjectIraken_US
dc.subjectSadr Şehrien_US
dc.subjectAskeri şehirciliken_US
dc.subjectBumerang etkisien_US
dc.titleKentkırım ve Sadr Şehri’nin mekânsal dönüşümüen_US
dc.typebookParten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relationsen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1906-1471
dc.identifier.startpage25
dc.identifier.endpage35
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorÇağlar, Mehmet Turanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess