Show simple item record

dc.contributor.authorNacaroğlu, Çağlaen_US
dc.contributor.authorVicdan Yücel, Saimeen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T03:33:09Z
dc.date.available2021-11-22T03:33:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNacaroğlu, Ç. & Vicdan Yücel, S. (2021). Kanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2), 98 - 112. doi:10.5455/kpd.26024438m000038en_US
dc.identifier.issn2602-4438
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3292
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.5455/kpd.26024438m000038
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVME16QXhNUT09
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, gönüllü çalışmanın özgecilik, depresyon ve pozitif bilişsel üçlü oranları ile ilişkisini incelemektir. Bu noktada kanser hastalarıyla gönüllü ve profesyonel olarak çalışan iki grup üzerinden özgecilik, depresyon ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan çalışmanın örneklemi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde ‘Mavi Melekler’ adlı gruba üye 61 gönüllü kadın çalışan ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü’nde onkoloji hastalarıyla çalışan doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, laborant gibi 60 profesyonel kadın çalışandan oluşmaktadır. Veriler Sosyo-demografik Bilgi Formu, Özgecilik Ölçeği (ÖÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Bilişsel Üçlü Envanteri (BÜE) kullanılarak toplanmıştır. Bulgulara göre, kanser hastalarıyla çalışan gönüllülerin, profesyonellere göre özgecilik ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının daha yüksek; depresyon oranlarının ise daha düşük olduğu görülmektedir. Profesyonel çalışan grup için yapılan Pearson korelasyon analizi ve gönüllü çalışan grup için yapılan Spearman korelasyon analizi sonucunda her iki grup içerisinde özgecilik oranları arttıkça depresyon seviyelerinin azaldığı ve pozitif bilişsel üçlü oranlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre gönüllü çalışmanın depresyon oranlarındaki düşüşle ve pozitif bilişsel üçlü oranlarındaki yükselişle ilişkili bulunması, en yaygın rahatsızlıklardan biri olan depresyonla baş etme noktasında davranışsal bir öneri üreterek ve psikolojik sağlığı koruyucu bir faktör sunarak klinik anlamda kullanılabilecek bir araç sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of the current study was to examine the relationship between volunteering, altruism, positive cognitive triad and depression rates. At this point, it was aimed to compare the rates of altruism, depression and positive cognitive triad between two groups working voluntarily and professionally with cancer patients. The sample of this research selected with convenience sampling method consisted of two groups and 121 participants. The participants of the first group (61 females) were selected from the group named ‘Mavi Melekler’ who serve at Okmeydani Research and Training Hospital’s Institute of Oncology voluntarily. The participants of the second group (60 females) were selected from hospital staff like doctor, nurse, technician, laborant who work at Istanbul University Istanbul Medical Faculty’s Institute of Oncology. In the current study, Sociodemographic Information Form, Altruism Scale, Beck Depression Inventory and Cognitive Triad Inventory were applied. According to the findings, volunteers working with cancer patients had higher rates of altruism and positive cognitive triad, and lower rates of depression compared to professionals. As a result of the Pearson and Spearman correlation analysis, as altruism rates increased in both groups, depression levels decreased, and positive cognitive triad rates increased. The fact that volunteering is associated with the decrease in depression rates and the increase in the rates of positive cognitive triad may provide clinical benefit by producing a behavioral method for coping with depression which is one of the most common disorders and by providing a protective factor for psychological health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKlinik Psikoloji Araştırmaları Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectGönüllülüken_US
dc.subjectKanser hastalarıen_US
dc.subjectÖzgeciliken_US
dc.subjectPozitif bilişsel üçlüen_US
dc.subjectAltruismen_US
dc.subjectCancer patientsen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPositive cognitive triaden_US
dc.subjectVolunteeringen_US
dc.titleKanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeComparative examination of altruism, positive cognitive triad, and depression rates in volunteers and professionals working with cancer patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalKlinik Psikoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4331-7273
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage98
dc.identifier.endpage112
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorVicdan Yücel, Saimeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess