Show simple item record

dc.contributor.advisorUzun, Adnanen_US
dc.contributor.authorAltan Erol, Cerenen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2021-12-09T19:30:29Z
dc.date.available2021-12-09T19:30:29Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifier.citationAltan Erol, C. (2021). Enez kent merkezi ve kalesinin kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3326
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 99-104)en_US
dc.descriptionx, 109 leavesen_US
dc.description.abstractFarklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kentler, çoğu zaman bünyesinde barındırdıkları kültürel zenginlikleri muhafaza edememektedir. Kentlerin dokusu ve kimliğini oluşturan tarihi çevre ve kültürel değerler, rasyonel bir planlama kapsamında koruma kullanım dengesi ile gelecek nesillere bozulmamış şekilde aktarılamamaktadır. Tarihi çevre ile bütünleşik olan kültürel peyzaj kavramı planlama sürecine çoğu zaman dahil edilmemektedir. Enez kentinin sahip olduğu, tarih öncesinden günümüze ulaşmış kültürel miras hem Türkiye’de hem de uluslararası mecrada tanınmamaktadır. Bölgede mevcut olan eserlerin çoğu atıl durumda veya acil koruma müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda hem eserlerin tarihi, mimari özellikleri ile güncel durumlarına dair incelemelerde bulunulmuş hem de bölgenin yavaşça değişen jeomorfolojik yapısının etkilediği kalenin tarih içerisindeki değişen yapısı incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında kentin önemli simgesi olan Enez kalesi ve çevresinin; koruma ve kullanım dengesi gözetilerek kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bölgenin sahip olduğu sorun ve potansiyeller incelenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Enez kalesinin mevcut potansiyelinin korunup geliştirilmesine dair tasarım önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractCities that hosted different civilizations often cannot preserve the cultural richness they posses. The historical environment and cultural values that forms the urban fabric and the identity of the cities cannot be pass on to the future generations intact while holding a proper balance of protection and use within the scope of a rational planning. The concept of cultural landscape, which is mostly intertwines with the historical environment, is not often included in the planning process. The cultural heritage which spans over prehistorical eras, is not well known both locally and internationally. Most of the historical buildings in the region is either stagnant or in need of emergent conservative intervention. In this context, a study was carried out covering both the history, architectural features and current state of the historical buildings and the structure of the Enez castle which is altered by slowly changing geomorphological structure of the region was mentioned. In this study, the Enez castle, which is the most important symbol of the city, and its surroundings have been evaluated in terms of cultural landscape meanwhile considering the balance of protection and use. The problems and potentials of the region have been examined and analyzed. In the light of the obtained data, design proposals for the preservation and development of the current potential of the Enez Castle were presented.en_US
dc.description.tableofcontentsKURAMSAL TEMELLERen_US
dc.description.tableofcontentsKültürel Peyzaj Kavramı ve Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsKültürel Peyzaj Kavramının Sınıflandırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsUNESCO - Kültürel Peyzaj Sınıflamalarıen_US
dc.description.tableofcontentsIUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) – Kültürel Peyzaj Sınıflamalarıen_US
dc.description.tableofcontentsNPS (Amerikan Milli Park Servisi) - Kültürel Peyzaj Sınıflamalarıen_US
dc.description.tableofcontentsKültürel Peyzajların Değer ve Niteliğien_US
dc.description.tableofcontentsKoruma Kavramı ve Kapsamıen_US
dc.description.tableofcontentsKoruma Kavramının Dünya’daki Tarihsel Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsKoruma Kavramının Türkiye’deki Tarihsel Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsTaşınmaz Kültür ve Doğa Varlıklarıen_US
dc.description.tableofcontentsDoğal Siten_US
dc.description.tableofcontentsTarihi Siten_US
dc.description.tableofcontentsArkeolojik Siten_US
dc.description.tableofcontentsKentsel Siten_US
dc.description.tableofcontentsKırsal Siten_US
dc.description.tableofcontentsKarmaşık Siten_US
dc.description.tableofcontentsArkeolojik Sit Alanları ve Planlama Yaklaşımlarıen_US
dc.description.tableofcontentsMATERYAL VE YÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsMateryalen_US
dc.description.tableofcontentsÇalışma Alanının Doğal Özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsCoğrafi Konumen_US
dc.description.tableofcontentsTarihçeen_US
dc.description.tableofcontentsJeolojik ve Topoğrafik Yapıen_US
dc.description.tableofcontentsİklimen_US
dc.description.tableofcontentsBitki Örtüsüen_US
dc.description.tableofcontentsBiyolojik Çeşitliliken_US
dc.description.tableofcontentsÇalışma Alanının Sosyokültürel Özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsNüfus Bilgilerien_US
dc.description.tableofcontentsEkonomik Yapıen_US
dc.description.tableofcontentsTarımen_US
dc.description.tableofcontentsHayvancılıken_US
dc.description.tableofcontentsTurizmen_US
dc.description.tableofcontentsArazi Kullanımı ve Yerleşim Dokusuen_US
dc.description.tableofcontentsÇalışma Alanının Kültürel Kaynakları ve Arkeolojik Özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi ve Kale’de Mevcut Olan Yapı Kalıntılarıen_US
dc.description.tableofcontentsKaleen_US
dc.description.tableofcontentsFatih Camii (Ayasofya Kilisesi)en_US
dc.description.tableofcontentsTheotokos Chrysopege Şapelien_US
dc.description.tableofcontentsHagios Gregorios Neokeiserias Şapelien_US
dc.description.tableofcontentsOrta çağ Evien_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi Çevresi Duvar Kalıntılarıen_US
dc.description.tableofcontentsEnez ve Çevresinde Meydana Gelmiş Jeomorfolojik Değişimleren_US
dc.description.tableofcontentsYöntemen_US
dc.description.tableofcontentsARAŞTIRMA BULGULARIen_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kent Merkezi ve Kalesinin Ulusal ve Uluslararası Kurumların Kültürel Peyzaj Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsUNESCO – Kültürel Peyzaj Kriterleri Kapsamında Enezen_US
dc.description.tableofcontentsIUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) – Kültürel Peyzaj Kriterleri Kapsamında Enezen_US
dc.description.tableofcontentsNPS (Amerikan Milli Park Servisi) – Kültürel Peyzaj Kriterleri Kapsamında Enezen_US
dc.description.tableofcontentsAvrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında Enez Kalesi Arkeolojik Alanı ve Çevresine Yaklaşımen_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi ve İlçe Merkezi Arkeolojik Sit Alanlarının Kanunlar Kapsamında Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresinde Gözlemlenen Sorun ve Olanaklar ile SWOT Analizien_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresinde Gözlemlenen Sorun ve Önerileren_US
dc.description.tableofcontentsBelirlenmiş Gezi Güzergahıen_US
dc.description.tableofcontentsArkeolojik Alan ve Yapılaren_US
dc.description.tableofcontentsBitkisel Materyalen_US
dc.description.tableofcontentsEnez Kalesi Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi için Tasarım Önerilerien_US
dc.description.tableofcontentsArkeolojik Alan Hizmet Birimi – Ziyaretçi Merkezien_US
dc.description.tableofcontentsAlan Altyapı ve Donatılarıen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAinosen_US
dc.subjectEnezen_US
dc.subjectEnez kalesien_US
dc.subjectKültürel peyzajen_US
dc.subjectMeriç nehrien_US
dc.subjectTarihi çevreen_US
dc.subjectCultural landscapeen_US
dc.subjectEnez castleen_US
dc.subjectHistorical environmenten_US
dc.subjectMeriç riveren_US
dc.subject.lccNA1371.E3 A48 2021
dc.subject.lcshArchitecture -- Turkey -- Edirne -- History.en_US
dc.subject.lcshHistoric sites -- Turkey -- Edirne İli.en_US
dc.titleEnez kent merkezi ve kalesinin kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Enez city center and castle in the frame of cultural landscapesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAltan Erol, Cerenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess