Show simple item record

dc.contributor.authorBağcı, Sabahat Çiğdemen_US
dc.contributor.authorPiyale, Zeynep Ecemen_US
dc.contributor.authorKaraköse, Selinen_US
dc.contributor.authorŞen, Ezgien_US
dc.date.accessioned2022-05-24T19:49:59Z
dc.date.available2022-05-24T19:49:59Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.citationBağcı, S. Ç., Piyale, Z. E., Karaköse, S. & Şen, E. (2021). The role of cross-group friendships, outgroup perspective-taking, and ingroup identification on competitive victimhood beliefs. Türk Psikoloji Dergisi, 37(88), 72-75. doi:10.31828/tpd1300443320191203m000034en_US
dc.identifier.issn1300-4433
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4357
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.31828/tpd1300443320191203m000034
dc.description.abstractIn conflict-ridden societies, both groups often believe that they are the sole undeserved victim of the conflict. The current study aimed to examine Turkish and Kurdish ethnic group members’ competitive victimhood beliefs in the context of intergroup contact theory and investigate whether two social-psychological variables – outgroup perspective-taking and ingroup identification – significantly mediated this association. The sample consisted of 234 participants (142 Turkish and 92 Kurdish; 152 Females, 81 Males, 1 Unknown; Mage = 22.39, SD = 3.96). Participants completed online surveys including demographic information, and measures of intergroup contact (cross-group friendship quality), outgroup perspective-taking, ingroup identification, and competitive victimhood beliefs. Findings demonstrated that the quality of cross-group friendships was negatively associated with competitive victimhood beliefs and as expected this association was significantly mediated by increased outgroup perspective-taking and decreased ingroup identification. Results imply the need to study intergroup contact and competitive victimhood beliefs simultaneously to facilitate the understanding of reconciliation processes in conflictual intergroup relationships.en_US
dc.description.abstractGruplar arası çatışmanın yüksek seviyede hissedildiği toplumlarda, her iki grup da kendi üyelerini çatışmanın haksızlığa uğramış tek kurbanı olarak görür. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Türk ve Kürt katılımcılar arasında rekabetçi mağduriyet algısını (Competitive Victimhood Beliefs) gruplar arası temas (Intergroup Contact) bağlamında incelemek ve bu ilişkiyi açıklayabilecek iki sosyal-psikolojik değişkenin – dış grubun bakış açısını alma ve iç grupla özdeşleşme – aracı rolünü test etmektedir. Çalışmaya farklı illerden toplamda 234 katılımcı (142 Türk, 92 Kürt; 152 Kadın, 81 Erkek, 1 Bilinmeyen, Ortyaş = 22.39, S = 3.96) dahil edilmiş; katılımcılara demografik form, gruplar arası arkadaşlık niteliği, dış grubun bakış açısını alma, iç grup kimlikle özdeşleşme ve rekabetçi mağduriyet ölçeklerini içeren çevrimiçi anketler dağıtılmıştır. PROCESS makrosu ile incelediğimiz aracı modelinde, gruplar arası arkadaşlık niteliğinin rekabetçi mağduriyet ile doğrudan ilişkisinin olumsuz olduğu, bu ilişkinin artan dış grubun bakış açısını alma ve azalan iç grupla özdeşleşme ile açıklandığı bulunmuştur. Sonuçlar çatışmalı grup ilişkilerinde uzlaşmanın sağlanmasında, gruplar arası temas ve rekabetçi mağduriyet algısının bir arada incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Psychologists Associationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectIntergroup contacten_US
dc.subjectCross-group friendshipsen_US
dc.subjectCompetitive victimhood beliefsen_US
dc.subjectOutgroup perspective-takingen_US
dc.subjectIngroup identificationen_US
dc.subjectGruplar arası temasen_US
dc.subjectGruplar arası arkadaşlıken_US
dc.subjectRekabetçi mağduriyet algısıen_US
dc.subjectDış grubun bakış açısını almaen_US
dc.subjectİç grup kimlikle özdeşleşmeen_US
dc.titleThe role of cross-group friendships, outgroup perspective-taking, and ingroup identification on competitive victimhood beliefsen_US
dc.title.alternativeRekabetçi mağduriyet algısını yordamada gruplar arası arkadaşlıklar, dış grubun bakış açısını alma ve iç grupla özdeşleşmenin rolüen_US
dc.typeeditorialen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalTürk Psikoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Science, Department of Psychologyen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0871-5751
dc.contributor.authorID0000-0001-8629-4422
dc.contributor.authorID0000-0002-8968-8205
dc.identifier.volume37
dc.identifier.issue88
dc.identifier.startpage72
dc.identifier.endpage75
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPiyale, Zeynep Ecemen_US
dc.contributor.institutionauthorKaraköse, Selinen_US
dc.contributor.institutionauthorŞen, Ezgien_US
dc.description.wosidWOS:000763024400001


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record