Show simple item record

dc.contributor.authorYalın, Kübraen_US
dc.contributor.authorKaraköse, Selinen_US
dc.date.accessioned2022-09-02T10:32:04Z
dc.date.available2022-09-02T10:32:04Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifier.citationYalın, K. & Karaköse, S. (2022). Yeme tutumlarını yordamada öz anlayış ve yeme farkındalığının rolü: karşılaştırmalı bir çalışma. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology, 4(2), 154-161. doi:10.35365/ctjpp.22.2.05en_US
dc.identifier.issn1302-7840
dc.identifier.issn2667-8225
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4815
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.35365/ctjpp.22.2.05
dc.description.abstractSon yıllarda yeme bozukluğu tanısında görülen artış ile birlikte, klinik olmayan örneklemde de yeme tutumları sıklıkla araştırılmaya başlanmıştır. Yeme farkındalığı, yeme tutumlarını yordayıcı bir faktör olarak bilinirken, alan yazına yeni kazandırılmış bir kavram olan öz anlayışın yeme farkındalığı ve yeme tutumları ile yakından ilişkili olduğu bilinse de bu değişkenleri bir arada inceleyen bir çalışma henüz alan yazında yer almamaktadır. Bu çalışmanın amacı, öz anlayış ve yeme farkındalığının yeme tutumlarını yordayıcı rolünü diyetisyene giden ve gitmeyen kadınlarda araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 18-59 yaş arası (Ort.=31.65, SS=9.31), kilo vermek için diyetisyene giden 230 (%52.9) ve 205 diyetisyene gitmeyen (%47.1) toplam 435 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara, Sosyodemografik Bilgi ve Veri Formu dışında, Yeme Tutum Testi (YTT-26), Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30), Öz Anlayış Ölçeği (ÖZAN) ve Yeme Tutum Testi (YTT-26) ile oluşturulmuş anket bataryası online olarak sunulmuştur. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, yeme tutumlarını yordamada, öz anlayış ve yeme farkındalığın rolünün diyetisyene giden ve gitmeyen bireylerde farklılaştığı, kilo vermek için diyetisyene giden kadınlarda yeme farkındalığı ve öz yargılamanın yeme tutumlarını yordarken, diyetisyene gitmeyen kadınlarda yeme farkındalığı ve öz anlayışın yordayıcı rolü olmadığı bulunmuştur. Örneklem gruplarında görülen bu fark, yeme tutumlarında, risk grubu ile genel örneklem grubu arasında farklı yordayıcıların olduğuna dikkat çekerek, yeme bozukluğunu önlemede bu yordayıcıların araştırılmasının önemini vurgulamaktadır.en_US
dc.description.abstractWith the increase in the diagnosis of eating disorders in recent years, eating attitudes have been frequently investigated in the non-clinical sample. While mindful eating is known as a predictor of eating attitudes, it is known that self-compassion, which is a newly introduced concept in the literature, is closely related to mindful eating and eating attitudes. The aim of this study is to investigate the predictive role of self-compassion and mindful eating in eating attitudes in women who go to a dietitian and who do not. The sample of the study consisted of 435 female participants who voluntarily agreed to participate in the study, aged between 18-59 (M.=31.65, SD.=9.31), 230 (52.9%) and not 205 dieticians (47.1%). In addition to the Sociodemographic Information and Data Form, Eating Attitude Test (EAT), The Mindful Eating Questionnare (MEQ) and The Self-Compassion Scale (SCS) were given to participants via online. Hierarchical regression analysis results demonstrated that the role of self-compassion and mindful eating have distinct role according to going/not going to dietitian. While mindful eating and self-compassion predicted eating attitudes among women who go to dietitian to lose weight, did not predict among women who do not. This difference highlight the importance of investigating these predictors in preventing eating disorders, noting that there are different predictors of eating attitudes between the risk group and the general population.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCyprus Mental Health Instituteen_US
dc.relation.isversionof10.35365/ctjpp.22.2.05
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYeme bozukluklarıen_US
dc.subjectYeme tutumlarıen_US
dc.subjectYeme farkındalığıen_US
dc.subjectÖz-anlayışen_US
dc.subjectÖz yargılamaen_US
dc.subjectEating attitudesen_US
dc.subjectEating disordersen_US
dc.subjectMindful eatingen_US
dc.subjectSelf judgementen_US
dc.subjectSelf-compassionen_US
dc.titleYeme tutumlarını yordamada öz anlayış ve yeme farkındalığının rolü: karşılaştırmalı bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe role of self compassion and mindful eating in predicting eating attitudes: a comparatative studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalCyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychologyen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8629-4422
dc.identifier.volume4
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage154
dc.identifier.endpage161
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaraköse, Selinen_US
dc.relation.indexEmerging Sources Citation Index (ESCI)en_US
dc.description.wosidWOS:000817163700006


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record