Show simple item record

dc.contributor.authorKalyoncu, Hülyaen_US
dc.date.accessioned2022-10-21T15:35:55Z
dc.date.available2022-10-21T15:35:55Z
dc.date.issued2021-09-15
dc.identifier.citationKalyoncu, H. (2021). 16.-19.yüzyıl dönemi sosyal yaşamında Osmanlı kadını ve Osmanlı topraklarında yaşamış sanatçıların eserlerine yansımaları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14-35, 1104-1128. doi:10.12981/mahder.944355en_US
dc.identifier.issn1308-4445
dc.identifier.issn2822-5538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5062
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.12981/mahder.944355
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1136046
dc.description.abstractFarklı tarihçiler tarafından farklı yorumlarla ifade edilen, Osmanlı sosyal yaşamında kadın mevcudiyeti, günümüzde dahi tartışılan bir konudur. Mevcut tartışmalardan yola çıkılarak yapılan bu çalışmada Osmanlı sosyal yaşamında kadın konusuna, sanat tarihi disiplini açısından ve ressamların yapmış oldukları görsel sanat eserleri ışığında, sanatsal bir yaklaşım ile cevap bulunması amaçlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık çok uzun bir süreci kapsayan bir medeniyet olduğu bilinmektedir ve imparatorluğun çok değişken konjonktürel süreçleri bulunduğu aşikârdır. Ancak 16.19.yüzyıllar arası dönem, kadına bakış açısından benzer bir süreçtir ve yapılan bu çalışmada bahsi geçen yüzyıllar arasındaki süreç içerisinde Osmanlı kadınını sosyal yaşamın farklı yönleri ile ele almak sureti ile betimleyen sanatçıların eserleri ele alınmıştır. Çalışma kapsamına dâhil edilen eserlerin sanatçıları ise bu süreç içerisinde Osmanlı topraklarına gidip gelerek belli sürelerde de olsa bizzat, Osmanlı topraklarında yaşamış olan yabancı sanatçılar ve Osmanlı’da yerleşik Osmanlı vatandaşı sanatçılardır. Konuyu ele alan ve orijinallerinin günümüzde çeşitli dünya kütüphanelerinde muhafaza edildiği, Osmanlı topraklarına gelmek sureti ile gezgin seyyahlar tarafından yazılmış bulunan seyahatname anıları ve devlet arşiv belgeleri de konuya ışık tutacak olan verilerdir. Bu nedenle çalışmada dönemi anlatan yazınsal verilerin taramalarının ve incelemelerinin yapılması ve ressam sanatçılara ait görsel belgelerde görülen sahnelerin, eldeki veriler ile sentezleme yapılması çalışma metodu ve yöntemi olmuştur. Sanatçılara ait görsel eserler ve tarihçilere ve seyyahlara ait yazınsal kaynakların birlikte değerlendirildiği bu çalışma ile Osmanlı kadının, alt başlıklara ayrılan sosyal yaşamın kimi koşullarında oldukça sınırlandırılmış, kimi koşullarında ise nispeten serbest bir yaşam süreci geçirmiş olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe presence of women in Ottoman social life, which is expressed with different interpretations by different historians, is a subject that is heavily debated even today. In this study, which is based on the existing discussions, it is aimed to find an artistic approach to the issue of women in Ottoman social life in terms of the discipline of art history through the light of the visual artworks made by the painters. It is known that the Ottoman Empire was a civilization covering a very long period of 600 years and that the empire had very variable periods. However, the period between the 16th and 19th centuries is a similar process from the point of view of women, and in this study, the works of artists who depicted Ottoman women with different aspects of social life during the period between the mentioned centuries were discussed. The artists of the works included in the scope of the study are foreign artists who lived for certain periods in the Ottoman lands personally and Ottoman citizens residing in the Ottoman Empire. Memories of travelogues written by travelers who came to the Ottoman lands and state archive documents, which deal with this subject and whose originals are preserved in various world libraries today, are also data that will shed light on the subject. For this reason, scanning and examining the literary data describing the period and synthesizing the scenes seen in the visual documents of the painter artists with the data at hand have been the method of the study. With this study, in which visual works belonging to artists and literary sources belonging to historians and travelers are evaluated together. It is concluded that Ottoman women were quite limited in some conditions of the social life which is divided into sub-titles, and in some conditions, they had a relatively free life period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMotif Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectResim sanatıen_US
dc.subjectSeyahatnameen_US
dc.subjectSosyal yaşamen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectPaintingen_US
dc.subjectTravelogueen_US
dc.subjectSocial-lifeen_US
dc.title16.-19.yüzyıl dönemi sosyal yaşamında Osmanlı kadını ve Osmanlı topraklarında yaşamış sanatçıların eserlerine yansımalarıen_US
dc.title.alternative16-19th centuries social life of Ottoman women and its reflection in the works of artısts' that lived in the land of Ottomanen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalMotif Akademi Halkbilimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Art, Design and Architecture, Department of Visual Artsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6325-6009
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue35
dc.identifier.startpage1104
dc.identifier.endpage1128
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKalyoncu, Hülyaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record