Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnel, Gülayen_US
dc.contributor.authorÖğretmen, Okan Efeen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-01T10:36:37Z
dc.date.available2016-06-01T10:36:37Z
dc.date.issued2014-04-21
dc.identifier.citationÖğretmen, O. E. (2014). Transforming hacivat-karagöz shadow play to an interactive-educational computer game. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/901
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 46-47)en_US
dc.descriptionx, 63 leavesen_US
dc.description.abstractIt is a known fact that computer games are influential on cognitive performance and that they have a huge potential if used as learning tools. In this study, the aim is to design an educational computer game based on Hacivat-Karagöz play, i.e. a Turkish shadow theater play. Instead of a classic shadow theater play, the current design lets children direct the characters and tell their improvised story. The game is designed to be helpful for improving the social abilities of children and as a side benefit it can help for keeping this valuable tradition alive. In this study, the outline of this game is provided and the classic Hacivat-Karagöz characters are re-designed in 3D. The chosen interaction medium is Leap Motion. HCI of leap motion is tested and the results indicate that the designed UI is successful enough to let children simulate the basic shadow theater tools. The redesign of these 2D-shadow theater characters in 3D was one of the most challenging steps. In order to tackle the task at hand, artistic skills were found to be equally important as technical skills. Although the current design is sufficiently capable of what was initially required, the current game concept needs to be revised with people from different backgrounds in order to create a more elaborate educational tool and to take the developed concept a step further.en_US
dc.description.abstractGünümüzde bilgisayar oyunlarının, oyuncuların kavrama yeteneğine etkisi ve öğrenim aracı olarak kullanım potansiyeli bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada geleneksel Türk Gölge Oyunu olan ve tarihte de eğlence ve eğitim amaçlı kullanılan Hacivat-Karagöz Oyunu'nu eğitsel bir bilgisayar oyunu olarak hazırlamayı amaçladık. Geleneksel Hacivat-Karagöz Oyunu'ndan farklı olarak; oyunu yöneten, karakterleri canlandıran "hayali" lerin oyuncular, dolayısıyla çocuklar olmasını hedefledik. Bu sayede edilgen bir izleyici yerine, etken bir oyuncu olarak, çocukların sosyal yeteneklerini geliştirmeyi ve yok olmaya yüz tutmuş önemli bir kültür mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçladık. Bu çalışmada; iki boyutlu, minyatür sanatı ile bağları olan Hacivat-Karagöz figürleri ve oyun elemanlarını üç boyutlu olarak yeniden tasarladık. Bilgisayar kullanıcı etkileşimi için günümüz popüler arayüzleri yerine, alternatif ve yenilikçi bir arayüz olan Leap Motion cihazı kullanmayı hedefledik. Yapılan uyarlamalar, arayüz olarak geleneksel Hacivat- Karagöz tiyatrosunun bilgisayar ortamında simulasyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Geleneksel figürlerin üç boyutlu bilgisayar ortamına aktarılması ve insan bilgisayar etkileşimi, bu çalışmadaki en zor adımların başında yer almaktadır. Teknik beceri ve bilgilerin yanında, sanatsal becerilerin de aynı oranda önem kazandığı bu çalışmanın gerçekleştirilebilirliğini ve zorluklarını belirlemiş olduk.en_US
dc.description.tableofcontentsIntroductionen_US
dc.description.tableofcontentsProblem And Question Of Researchen_US
dc.description.tableofcontentsAim of the Researchen_US
dc.description.tableofcontentsObjectives of the Researchen_US
dc.description.tableofcontentsMotivation – Why Are We Using Games?en_US
dc.description.tableofcontentsWhy Important? For Who?en_US
dc.description.tableofcontentsIs Hacivat-Karagöz based Role Playing Game Applicable as a Solution?en_US
dc.description.tableofcontentsBackgrounden_US
dc.description.tableofcontentsIntroducing Shadow Play and Hacivat-Karagözen_US
dc.description.tableofcontentsOrigin of the Shadow Theateren_US
dc.description.tableofcontentsHacivat Karagöz Playen_US
dc.description.tableofcontentsCharactersen_US
dc.description.tableofcontentsRole Playing Gameen_US
dc.description.tableofcontentsWhat Is Role Play?en_US
dc.description.tableofcontentsRole Play Game in Educationen_US
dc.description.tableofcontentsPrevious Academic Study on Role Playing Games and Virtual Worlds in Educationen_US
dc.description.tableofcontentsHacivat-Karagöz Based Role Playing Game as a Solutionen_US
dc.description.tableofcontentsFatih Projecten_US
dc.description.tableofcontentsMethodologyen_US
dc.description.tableofcontentsGame Concepten_US
dc.description.tableofcontentsAimen_US
dc.description.tableofcontentsDialogue Missionsen_US
dc.description.tableofcontentsPrologueen_US
dc.description.tableofcontentsDialogueen_US
dc.description.tableofcontentsEpilogueen_US
dc.description.tableofcontentsCriticsen_US
dc.description.tableofcontentsRecording the Playen_US
dc.description.tableofcontentsSimilar Gamesen_US
dc.description.tableofcontentsGame Documentationen_US
dc.description.tableofcontentsGame Playen_US
dc.description.tableofcontentsGenreen_US
dc.description.tableofcontentsObjectives of the Gameen_US
dc.description.tableofcontentsPlatformen_US
dc.description.tableofcontentsIntended Audienceen_US
dc.description.tableofcontentsLanguageen_US
dc.description.tableofcontentsFeaturesen_US
dc.description.tableofcontentsMissionsen_US
dc.description.tableofcontentsMission Examplesen_US
dc.description.tableofcontentsDialogue Missionsen_US
dc.description.tableofcontentsSchool Integrationen_US
dc.description.tableofcontentsNew Characters and Game Levelsen_US
dc.description.tableofcontentsEnvironmenten_US
dc.description.tableofcontentsSounden_US
dc.description.tableofcontentsUser Interface and Controlsen_US
dc.description.tableofcontentsDesignen_US
dc.description.tableofcontentsModeling Techniquesen_US
dc.description.tableofcontentsBasics of Polygon Modelsen_US
dc.description.tableofcontentsTools in Polygon Modelingen_US
dc.description.tableofcontentsRendering Techniquesen_US
dc.description.tableofcontentsGame Engineen_US
dc.description.tableofcontentsLeap Motionen_US
dc.description.tableofcontentsCharacter Designen_US
dc.description.tableofcontentsModelingen_US
dc.description.tableofcontentsTransferring Assets to Game Engineen_US
dc.description.tableofcontentsInteraction Designen_US
dc.description.tableofcontentsConclusionsen_US
dc.description.tableofcontentsReferences of Traditional Karagöz Character Designen_US
dc.description.tableofcontentsMission Example Story Boardsen_US
dc.description.tableofcontentsMission 1en_US
dc.description.tableofcontentsMission 2en_US
dc.description.tableofcontentsMission 3en_US
dc.description.tableofcontentsMission 4en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subject.lccQA76.76.C672 O37 2014
dc.subject.lcshComputer games -- Design.en_US
dc.subject.lcshComputer games -- Programming.en_US
dc.subject.lcshEducational games.en_US
dc.subject.lcshEducation -- Simulation methods.en_US
dc.titleTransforming Hacivat-Karagöz shadow play to an interactive-educational computer gameen_US
dc.title.alternativeHacivat-Karagöz gölge oyunun etkileşimli eğitici bilgisayar oyunu olarak uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0765-5064
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖğretmen, Okan Efeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess