Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnel, Gülayen_US
dc.contributor.authorGenç, Ayşenuren_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-03T09:19:45Z
dc.date.available2016-06-03T09:19:45Z
dc.date.issued2014-01-23
dc.identifier.citationGenç, A. (2014). Milkminer: A dairy farm analysis and learning system. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/924
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 39-43)en_US
dc.description48 leavesen_US
dc.description.abstractAgriculture and animal breeding industry is getting its share from the rapid advances in technology which enables the world wide use of automation systems. The use of automatic milking systems in dairy farms for milking has also increased. The goal of this thesis is to contribute to the development of performance enhancing processes by analyzing the data collected in dairy farms for discovering new rules and relationships using data mining. The outputs of this thesis will be used by Triodor Company as an analysis and learning system. Currently, the data collected in various dairy farms all around the world that use automated systems is stored for use in local or global databases as a part of the automation projects. Since these automation technologies are still in the development phase, research and development on detailed study, analysis and relationship recognition among data is in early stages and limited. Currently, the central database populated by the software technologies developed by Triodor contains data about each individual farm such as key performance measurements collected daily from more than 30 countries and 4000 dairy farms for various types of users. This large scaled dataset is not used for any operation or analysis other than simple query answering. If this large database and external data sources (such as weather, vegetation) are analyzed for the detection of potential hidden relationships among data then it will be possible to realize improvements in these farms regarding various types of criteria such as performance, sustainability, and product quality. In this thesis, an analysis and learning system that works on the data collected from dairy farms is developed. In the implementation of this system, the dairy farm database design is analyzed in terms of the content to be used in analysis purposes, and then the database is analyzed using data mining methods. As a result, a system with quantitative analysis techniques via data mining methods is generated.en_US
dc.description.abstractGittikçe hızlanan teknolojik ilerlemelere bağlı olarak tarım ve hayvancılık alanları da bu gelişmelerden nasibini almakta ve dünya genelinde ilgili birçok konuda otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Mandıra çiftliklerinde süt üretimi konusunda da son yıllarda otomatik süt üretim sistemlerinin (automatic milking systems) kullanımı hızla artmaktadır. Bu tezin amacı mandıra çiftliklerinde toplanan verilerin veri madenciliği teknikleri kullanılarak işlenmesi, analiz edilmesi ve yeni kurallar ile ilişkilerin araştırılıp tespit edilerek çiftliklerin verimini artırıcı yeni süreçler geliştirilmesine katkı sağlamasıdır. Tezden elde edilecek olan çıktılar, Triodor firması tarafından analiz ve öğrenme sistemi olarak kullanılacaktır. Hal-i hazırda dünya üzerinde otomasyon sürecine girmiş olan çeşitli mandıra çiftliklerinde ortaya çıkan veriler toplanarak, hem mandırada mevcut yerel veritabanlarında hem de otomasyon projeleri kapsamında merkezi veritabanlarında saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu tür teknolojiler halen gelişim sürecinde olduğu için veriler üzerinde detaylı inceleme, analiz ve veriler arası ilişki tespiti gibi konularda yapılan çalışmalar başlangıç sürecinde olup oldukça sınırlıdır. Triodor firmasının geliştirdiği yazılım teknolojileri ile dünya üzerinde 30'dan fazla ülkede 4000'den fazla mandıra çiftliğinden, çiftliklerin her birinin çeşitli verileri ve anahtar performans ölçümleri bir sunucu üzerindeki merkezi veritabanında günlük bazda toplanıp kullanıcılara sunulmaktadır. Çok geniş ölçekteki bu veriler halen basit sorgulara cevap verme dışında başka herhangi bir işleme ve analize tabi tutulamamaktadır. Eğer bu geniş veritabanı ve çeşitli dış kaynaklı veri ve parametreler (hava durumu, bitki örtüsü vb.) analiz edilerek bunlar arasında saklı bulunan muhtemel ilişkiler tespit edilebilirse bu çiftliklerin süt verimi, üretim konusundaki sürdürülebilirliği, ürün kalitesi gibi birçok konuda önemli gelişmeler sağlanabilecektir. Bu tez kapsamında mandıra çiftliklerinde toplanan veriler üzerinde çalışan bir analiz ve öğrenme sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemin oluşumunda öncelikle merkezi mandıra çiftliği veritabanı tasarımı analizde kullanılacak içerik bakımından incelenmiş, daha sonra veritabanı üzerinde veri madenciliği yöntemleri ile analizler yapılmıştır. Sonuç olarak niceliksel analiz tekniklerini sunan bir sistem ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsAutomatic Milkingen_US
dc.description.tableofcontentsData Miningen_US
dc.description.tableofcontentsDatabase Analysis and Improvementsen_US
dc.description.tableofcontentsSystem Requirementsen_US
dc.description.tableofcontentsDescriptionsen_US
dc.description.tableofcontentsHardware Requirementen_US
dc.description.tableofcontentsSoftware Requirementen_US
dc.description.tableofcontentsData Mining Module System Requirementsen_US
dc.description.tableofcontentsData Mining Techniques Used in MILKMINERen_US
dc.description.tableofcontentsData Cleaningen_US
dc.description.tableofcontentsData Conversionen_US
dc.description.tableofcontentsClassification-Clustering-Association Miningen_US
dc.description.tableofcontentsClassificationen_US
dc.description.tableofcontentsClusteringen_US
dc.description.tableofcontentsAssociation Miningen_US
dc.description.tableofcontentsDevelopment of Data Mining Moduleen_US
dc.description.tableofcontentsPurposeen_US
dc.description.tableofcontentsSystem Propertiesen_US
dc.description.tableofcontentsUser Actions and System Responsesen_US
dc.description.tableofcontentsUML Class Diagramen_US
dc.description.tableofcontentsSystem Architectureen_US
dc.description.tableofcontentsAlgorithms Used in Applicationen_US
dc.description.tableofcontentsApriorien_US
dc.description.tableofcontentsM5pen_US
dc.description.tableofcontentsApplication Inputs, Outputs and User Interfaceen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAutomatic milkingen_US
dc.subjectDairy farm automationen_US
dc.subjectData miningen_US
dc.subjectÇiftlik otomasyonuen_US
dc.subjectOtomatik süt üretim sistemlerien_US
dc.subjectVeri madenciliğien_US
dc.subject.lccHD9282.A2 G46 2014
dc.subject.lcshDairying -- Technological innovations.en_US
dc.subject.lcshAnimal biotechnology.en_US
dc.subject.lcshMilk trade -- Technological innovations.en_US
dc.subject.lcshInformation technology.en_US
dc.subject.lcshStrategic planning.en_US
dc.titleMilkminer: a dairy farm analysis and learning systemen_US
dc.title.alternativeMilkminer: süt çiftliği analiz ve öğrenme sistemien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGenç, Ayşenuren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess