Now showing items 1-13 of 13

  • 0 Ve 1’Le Şekillenen Dünya 

   Avcı Tuğal, Sibel (Istanbul Univ, Research Inst Turkology, Dept Art History, 2017)
   Sanat yapıtları yüzyıllar boyu çağının teknolojik yenilikleri ile gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Elektronik teknolojisine bağlı olarak gelişen bilgisayarlar ve dijitalleşme toplumların kültür yapısını değiştirmekte, insan-makine ...
  • 21. Yüzyılda kurumsal kimlik tasarımında minimalizm 

   Güner Çorlan, Nuket (Işık Üniversitesi, 2020-09-04)
   Kurumsal kimlik dönemsel değişimlerden bağımsız olarak her zaman bir ihtiyaç oluşturmuştur. Kurumların artmasıyla kurumsal kimlik tasarımı öğeleri gelişmiş, Modernizm akımıyla birlikte günümüze kadar devam etmiştir. 20. ...
  • 21.yüzyıl çağdaş sanat önermesi olarak Peter Greenaway’in Last Supper dijital video enstalasyonu 

   Tuğal Avcı, Sibel (Istanbul Univ, Research Inst Turkology, Dept Art History, 2018)
   20.yüzyılda ilk örnekleri görülen dijital teknoloji ve dijital görüntü uygulamaları 21.yüzyılla birlikte post-dijital döneme evrilmiştir. Hızla gelişen dijital görüntüleme teknolojisi ve buna bağlı gelişen dijital video ...
  • Akademisyenler Cevaplıyor/ Görsel İletişim Tasarımı 

   Avcı Tuğal, Sibel; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2020-08-04)
   Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı hocalarımızdan Sibel Avcı Tuğal’ın bölümü hakkında sunum yaptığı ve aday öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladığı çevrimiçi toplantının video erişimidir.
  • Görsel iletişim tasarımında tasarım aktivizmi 

   Albayrak, Kısmet Gül (Işık Üniversitesi, 2021-02-02)
   Geçmişten günümüze insan ve toplum arasındaki en etkili iletişim biçimlerinden biri görsel iletişim olmuştur. Toplum ve teknoloji arasındaki ilişkinin gelişimi beraberinde görsel iletişim tasarımının ayrı bir disiplin ...
  • Göstergebilimsel açıdan sesin görselleştirilmesi ve Robert Schumann Carnaval Op.9 eseri 

   Bozdoğan Egemen, Selmanur (Işık Üniversitesi, 2021-02-02)
   İnsan yaşamında anlam ve anlamın oluşturulması önemlidir. Anlam yaratma, anlamı bulma aşamalarında göstergelerin önemi göz ardı edilemez. Belirli sistematik yöntemler ile göstergelerin incelenmesi ve bilimsel açıdan ele ...
  • Işık Üniversitesi 25. Yıl Kutlama Töreni 

   Erel, Ezgi; Süel, Akın; Yarman, Bekir Sıddık Binboğa; Gökçek, Altan; Erbelger, Osman F.; Hatipoğlu, Hakan; Şahin Benezra, Ezgi; Yıldız, Mustafa; Başik, Gün Han; Yerli, Ulaş Güney; İbiş, Cemal; Sarıgül, Mehmet Serdar; Koloğlugil, Serhat; Avcı Tuğal, Sibel; Koca, Gülru; Gül, Mısra Çağla; Süyük Makaklı, Elif; Köprü, Ramazan; Şarlak, Evangelia; Kaytaz, Mehmet; İstefanopulos, Yorgo; Dinç, İpek; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2021-06-11)
   Işık Üniversitesi'nin çevrimiçi olarak düzenlediği 25. Yıl Kutlama Töreni programının video erişimidir.
  • Işık Üniversitesi | Doç. Dr. Sibel Avcı Tuğal'den Mesaj Var! 

   Avcı Tuğal, Sibel; Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2021-10-15)
   Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doç. Dr. Sibel Avcı Tuğal'den mesaj var! isimli videonun erişimidir.
  • Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi-Habertürk, Eğitim ve Yaşam 29.06.2013 

   Arda, Müge; Avcı Tuğal, Sibel; Turan, Emre; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Temsilcisi; Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü (Habertürk TV, 2013-07-01)
   Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Sibel Avcı Tuğal ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Temsilcisi ve İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi Emre Turan’ın Habertürk ...
  • Işık ve hareket : Op art 

   Avcı Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2011-05-06)
   Op Art; algısal yanılsama üzerine kurulu bir sanat anlayışıdır. Op Art bilinçli olarak oluşturulan düzenlemelerle ışık, renk, form ve kompozisyonlar yardımıyla yanılsama yaratarak, eğitim, kültür, cinsiyet ve yaş farkı ...
  • İnsanlığın dijital uygarlığına doğru 

   Avcı Tuğal, Sibel (Fethiye ERBAY, 2022-07-02)
   Technology that shapes human needs and desires has become indispensable in life by increasing functionality along with efficiency. Digital technology is changing people and society. This transformation, which is experienced ...
  • Müzeler Toplumların Görsel İletişim Merkezleridir 

   Avcı Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2020-05-18)
   Işık Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Covid-19 Pandemisi'nin ele alındığı yazı dizisi serisinin "Müzeler Toplumların Görsel İletişim Merkezleridir" konu başlıklı yayınıdır.
  • Ömer Hayyam rubailerinin günümüz görsel iletişim yöntemleriyle yorumlanarak, görsel iletişimde hikayeleştirme eğiliminin sorgulanması 

   Miroğlu, Murat (Işık Üniversitesi, 2020-09-04)
   Tarih boyunca insanlık birbirinden farklı yaşayış biçimleri geliştirmiş, her toplum kendine özgü kültür yapıları inşa etmiştir. Bireyler ve topluluklar, bu kültürel yönelimler ışığında varlıklarını, çevrelerini ve dünyayı ...