Now showing items 1-1 of 1

    • Bilirkişilik ve bilirkişilik kanunu 

      TBMM tarafından 03/11/2016 günü kabul edilen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun bilirkişiliksorunlarını çözmede yetersiz kalacağı görülmektedir. Bilirkişilikle ilgili uygulama alanının yalnızca mahkeme aşaması ile sınırlanması; ...