Now showing items 1-1 of 1

    • Ofis tasarımında çevresel faktörler 

      Sağlam, Ozan (Işık Üniversitesi, 2019-05-15)
      Bu araştırma ofis tasarımlarında çevresel faktörleri incelemek ve çevresel faktörlerin çalışanların verimliliğine olan etkisini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda birinci bölümde ofis ...