Show simple item record

dc.contributor.advisorHayran, Rukiyeen_US
dc.contributor.authorKotan, Tuğçe Şebnemen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-03-22T11:23:48Z
dc.date.available2017-03-22T11:23:48Z
dc.date.issued2016-11-25
dc.identifier.citationKotan, T. Ş. (2016). Boşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinde reddedilme duyarlılığının bağlanma stilleriyle ilişkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1212
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionxi 95 leavesen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 73-85)en_US
dc.description.abstractThis current study aims to investigate the relationship between rejection sensitivity and adult attachment styles in undergraduate students whose parents were non - divorced and divorced. This study also aims to examine the change in these variables as a function of gender, age, marital status of parents, education levels of parents and socioeconomic status. In order to fulfill these aims, a random sample of 118 undergraduate students from various departments of universities during 2015 - 2016 academic years participated in the study. Participants completed the measures of “Socio - Demographic Information Form” developed by the researcher, “Rejection Sensitivity Scale'' and "Relationship Scales Questionnaire". Collected data was analyzed by two way ANOVA, Pearson Correlation and Regression Analysis. Results indicated that there was a significant main effect of marital status of parents rejection sensitivity, and a main effect of level of rejection sensitivity on fearful attachment. Accordingly, students whose parents were non - divorced reported higher rejection sensitivity than students whose parents were divorced; those with high level of rejection sensitivity scored higher on fearful attachment when compared to those with low level of rejection sensitivity. Moreover, rejection sensitivity was found to be significantly correlated with fearful attachment style in students whose parents were non - divorced. On the other hand, rejection sensitivity did not reveal significant correlations with other attachment styles (i.e., secure preoccupied, and dismissing) in students with non - divorced parents. Furthermore, the relationship between rejection sensitivity and secure, fearful, preoccupied and dismissing attachments styles were found to be insignificant in the students with divorced parents. The findings of the current study were discussed in the light of relevant literature.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı boşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılığı düzeylerinin, onların yetişkin bağlanma stilleri ile ilişkilendirerek incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise; konu ile ilişkili olduğu düşünülen cinsiyet, ebeveynlerinin evlilik durumu, yaş, anne ve babalarının eğitim durumu ve sosyoekonomik düzey gibi değişkenlerin reddedilme duyarlılığı düzeyi ve üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Araştırma, 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında üniversitelerin çeşitli bölümlerde lisans öğrenimi gören öğrencilerden 118 kişilik örneklemde rastgele seçki yöntemi ile seçilerek yapılmıştır. Araştırma kapsamında; sosyo - demografik bilgilerin yer aldığı araştırmacı tarafından oluşturulan “Sosyo - Demografik Bilgi Formu”, ''Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği'' ve “İlişki Ölçekleri Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde; İki Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığının boşanmış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı düzeyinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, reddedilme duyarlılığı yüksek olanların reddedilme duyarlılığı düşük olanlara göre korkulu bağlanma stilinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı ile güvenli, saplantılı ve kayıtsız bağlanma ölçeği puanı arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. Boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı ile korkulu bağlanma ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre boşanmamış ailelere sahip bireylerin reddedilme duyarlılığı ölçeği puanı arttıkça korkulu bağlanma ölçeği puanı artmaktadır. Bulgular, konu ile ilgili araştırma sonuçları doğrultusunda yorumlanmış ve tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRejection sensitivityen_US
dc.subjectAttachment stylesen_US
dc.subjectDivorced parentsen_US
dc.subjectUndergraduate studentsen_US
dc.subjectReddedilme duyarlılığıen_US
dc.subjectBağlanma stillerien_US
dc.subjectBoşanmış aileen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subject.lccBF575.R35 K68 2016
dc.subject.lcshRejection (Psychology)en_US
dc.subject.lcshDivorce -- Psychological aspects -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshDivorced people -- Psychology -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshDivorced people -- Family relationshipsen_US
dc.subject.lcshAttachment behavior -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshDenial (Psychology) -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshEducation, Higher -- Turkey -- İstanbul -- Researchen_US
dc.subject.lcshPsychological testsen_US
dc.titleBoşanmış ve boşanmamış ailelere sahip üniversite öğrencilerinde reddedilme duyarlılığının bağlanma stilleriyle ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the relationship between rejection sensitivity and attachment styles of undergraduate student having non - divorced versus divorced parentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorKotan, Tuğçe Şebnem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record