Now showing items 183-198 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Yildiz, M., Cam, F.C., Ates, O., Erdogan S.T., Benli, I., Demir, O., (2017). Paraoxonase (PON1) L55M and Q192R Polymorphisms in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder. Journal of Mood Disorders, 7(2), 86-92. doi:10.5455/jmood.20170304070525 [1]
   Yola Çetin, İ. (2021). Bağlanma stilleri ile nedensellik yönelimleri arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaç doyumu aracı rolünün etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 759 - 773. doi:10.32709/akusosbil.761704 [1]
   Yurteri Çetin, N., Kantoğlu, A. & Erdoğan, A. (2018). Evaluation of gender role perceptions in adolescents according to sociodemographic factors. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2), 175-187. doi:10.18521/ktd.368702 [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2017). Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği. Akdeniz Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(36), 1-18. doi:10.25294/auiibfd.357603 [1]
   Yıldırım, E. & Soncu Büyükişcan, E. (2019). Default mode network connectivity in alzheimer's disease. Turkish Journal of Psychiatry, 30(4),279-286. doi:10.5080/u23526 [1]
   Yıldırım, E. (2022). Dijital nöropsikoloji: yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknolojik yaklaşımlar. Psikoloji çalışmaları (Online), 42(1), 43-69. doi:10.26650/SP2021-963370 [1]
   Yıldırım, E., Altınayar, S. & Çakmur, R. (2020). Decision-making and impulse-control disorders in parkinson’s disease: Influence of dopaminergic treatment. Neurological Sciences and Neurophysiology, 37(1), 11-17. doi:10.4103/NSN.NSN_12_20 [1]
   Yıldırım, E., Soncu Büyükişcan, E., Çolak, M., Akpınar, S. & Altan, B. (2018). Childhood amnesia: Factors related to the age of first childhood memory. Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology, , 155-170. doi:10.26650/SP2018-0001 [1]
   Yıldız, İ. E. (2020). Deleuze ve Bacon: yaşam için yeni olanaklar. Sanat Yazıları, 0(42), 221-233. [1]
   Yıldız, S., Aksen, A. & Yarman, B. S. B. (2017). Dual band filter design using real frequency technique and frequency transformation. Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, 17(2), 3343-3350. [1]
   Yılmaz, O. A. (2022). Atatürk’ün halkçılık ilkesi üzerine bir tartışma: halkçılık mı popülizm mi?. Memleket Siyaset Yönetim, 17(37), 143-170. [1]
   Yılmaz, O. A. (2022). Sol-Kemalizmin tasfiyesi: 12 Eylül’ün Atatürkçülüğü ve kökenleri. Atatürk Yolu Dergisi, 0(70), 473-485. doi:10.46955/ankuayd.1070347 [1]