Now showing items 1-20 of 126

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçınar, B. & Özbek, E. (2017). Benlik gelişiminin öz-yeterlik algisi ve ebeveyn davranişlariyla ilişkisi. Turk Psikoloji Yazilari, 20(40), 38-53. [1]
   Akçınar, B. & Özbek, E. (2017). The Association of Self Development with Self-Efficacy and Parenting Behaviors. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 54-57. [1]
   Akçınar, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40-64. doi:10.15869/itobiad.327091 [1]
   Altınok, S., Karabacak, V., Yalçıner, C. C., Bilgen, A. N., Altunel, E. & Güneç Kıyak, N. (2012). Kütahya fay Zonu’nun holosen aktivitesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 55(1), 1-17. [1]
   Alıcı, H., Ulusu, H. A. & Gündüz, T., (2017). Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama ĠĢlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 32(4), 211-225. doi:10.21605/cukurovaummfd.383432 [1]
   Aras, B. (2006). Türk-İran İlişkileri: Değişim ve Süreklilik. Avrasya Dosyası, 12(2), 61-92. [1]
   Avcı Tuğal, S. (2017). The World Shaped By 0 And 1 . Art -Sanat Journal, (8), 571–587. [1]
   Aydın Göktepe, E., Tunç, P., Yıldırım, O. & Tetik, H. (2020). Çalışanların kişisel değerleri, algıladıkları örgütsel destek ve işten ayrılma niyetleri arasındaki etkileşim, Turkish Studies - Economy, 15(1), 69-84. doi:10.29228/TurkishStudies.39711 [1]
   Aytaç, S. (2002). Türkiye yazmalarının sayılaştırılması. Türk Kütüphaneciliği, 16(1), 3-19. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Ethnic and national identities: Links to outgroup attitudes via attribution of responsibility and perceived interethnic conflict. Turk Psikoloji Dergisi, 32(80), 63-79. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20(Özel Sayı), 3-23. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. (2017). Lise Öğrencilerinde Akademik ve Üniversite Sınavına Yönelik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 129-151. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. Nesne, 7(15), 149-169. doi: 10.7816/nesne-07-15-01 [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S.Ç. & Gürler, C.N., (2018). Yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışsal eğilimler: ulusal kimlikler ve sosyal baskınlık yöneliminin yordayıcı rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(67), 1167-1180. doi:10.17755/esosder.328215 [1]
   Bakay, O., Avar, B. & Yıldız, O. T. (2019). A tree-based approach for English-to-Turkish translation. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 27(1), 437-452. doi:10.3906/elk-1807-341 [1]
   Baydar, N. & Akçınar Yayla, B. (2018). Erken çocuklukta anne davranışlarının dışsallaştırma davranış problemleri ile ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(66), 454-470. [1]
   Bayrakdar, C., Güneç Kıyak, N., Turoğlu, H., Öztürk, T. & Canel, T., (2017). Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Pleistosen buzullaşmalarının jeomorfolojik özellikleri ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) ile yaşlandırılması. Türk Coğrafya Dergisi, 0(69), 27-38. doi:10.17211/tcd.318170 [1]
   Bayındır, C. (2015). Compressive split-step Fourier method. Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(2), 298-306. [1]
   Bayındır, C. (2016). Analytical and numerical aspects of the dissipative nonlinear Schrödinger equation. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 6(1), 135-142. [1]
   Bayındır, C. (2017). Rogue wavefunctions due to noisy quantum tunneling potentials. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(2), 236-247. [1]