Now showing items 72-91 of 199

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Falcıoğlu, P. & Güner, A., (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 159-176. [1]
   Görgün, O. & Yıldız, O. T. (2022). Evaluating the English-Turkish parallel treebank for machine translation. Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 30(1), 184-199. doi:10.3906/elk-2102-57 [1]
   Görkey, S. (2022). The dynamic relationship between technological change and employment: a comparison of youth and total employment using panel VAR approach and causality analysis. Sosyoekonomi, 30(54), 11-34. doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.04.01 [1]
   Gül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3 [1]
   Güller, A., Gündüz, T., (2017). Limanlarda kullanılan iş makinelerinde risk analizi çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 127-144. doi:10.21923/jesd.08213 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Günana, M. (2020). Alevi ve Bektaşi yazı-resim sanatında insan sureti. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, 95, 323-333. doi:10.34189/hbv.95.011 [1]
   Günay, A. (2017). Ballets Russes kostümleri üzerinden Avrupa’da sanat ve tasarım ortamına bakış (1910’lar ve 1920’ler). Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(18), 75-86. doi:10.17484/yedi.331087 [1]
   Günay, A., (2017). The relation of fashion and plastic arts in Europe in the beginning of the 20th Century: Cubism and Art Deco. Art-Sanat, 7, 249-264. [1]
   Güneç Kıyak, N., Özcan, H. & Erginal, A. E. (2009). Optically stimulated luminescence to date coastel dunes and a possible tsunami layer on the kavak delta (saros gulf, NW turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 18(3), 465-474.doi:10.3906/yer-0805-3 [1]
   Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. & Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. DOI: 10.7816/nesne-08-16-09 [1]
   Gürcanlı, G. E., Uzun, İ. M. & Öztürk, D. (2022). Managing health and safety risks in restoration/renovation of historic buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), 5(3), 181-193. doi:10.31462/jcemi.2022.03181193 [1]
   Hasanoğlu, E. & Negin, M. (2015). Asymptotic solutions of love wave propagation in a covered half-space with inhomogeneous initial stresses G(3)(1). Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(1), 88-97. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2021). Philosophical architectonics and theatricality in Gilles Deleuze’s theory. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 1-15. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Adorno’s aesthetic theory: aesthetic display of the empirical reality. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21(1), 130-144. doi:10.20981/kaygi.1001973 [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Cybernetic philosophy, performativity, and new media aesthetics. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(28), 11-22. doi:10.17484/yedi.992341 [1]
   Hekim Bülbül, N. Z. (2021). Büyük veri çağında sistem estetiği. Felsefe Dünyası, 1(73), 420-435. [1]
   İbiş, C. & Çelikdemir, N. Ç. (2017). Sigorta şirketlerinde risk ve mali yeterlilik: Avrupa Birliği düzenlemesi Solvency II1. Mali Çözüm, 27(144), 13-40. [1]
   İbiş, C. & Mizrahitokatlı, N. (2020). Integrated reporting for small and medium enterprises in Turkey. Öneri, 15(54), 481-506. doi:10.14783/maruoneri.771662 [1]
   İlikan Rasimoğlu, C. G., (2014). İki Dünya Savaşı arası dönemde Türkiye'de nüfus ve halk sağlığı tartışmalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 4(3), 16 - 21. [1]