Now showing items 15-34 of 156

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Ethnic and national identities: Links to outgroup attitudes via attribution of responsibility and perceived interethnic conflict. Turk Psikoloji Dergisi, 32(80), 63-79. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20(Özel Sayı), 3-23. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. (2017). Lise Öğrencilerinde Akademik ve Üniversite Sınavına Yönelik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 129-151. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. Nesne, 7(15), 149-169. doi: 10.7816/nesne-07-15-01 [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S.Ç. & Gürler, C.N., (2018). Yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışsal eğilimler: ulusal kimlikler ve sosyal baskınlık yöneliminin yordayıcı rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(67), 1167-1180. doi:10.17755/esosder.328215 [1]
   Bakay, O., Avar, B. & Yıldız, O. T. (2019). A tree-based approach for English-to-Turkish translation. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 27(1), 437-452. doi:10.3906/elk-1807-341 [1]
   Baydar, N. & Akçınar Yayla, B. (2018). Erken çocuklukta anne davranışlarının dışsallaştırma davranış problemleri ile ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(66), 454-470. [1]
   Bayrakdar, C., Güneç Kıyak, N., Turoğlu, H., Öztürk, T. & Canel, T., (2017). Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Pleistosen buzullaşmalarının jeomorfolojik özellikleri ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) ile yaşlandırılması. Türk Coğrafya Dergisi, 0(69), 27-38. doi:10.17211/tcd.318170 [1]
   Bayındır, C. (2015). Compressive split-step Fourier method. Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(2), 298-306. [1]
   Bayındır, C. (2016). Analytical and numerical aspects of the dissipative nonlinear Schrödinger equation. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 6(1), 135-142. [1]
   Bayındır, C. (2017). Rogue wavefunctions due to noisy quantum tunneling potentials. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(2), 236-247. [1]
   Bostancı, M. (2018). John Heartfield’ın “Başkalaşım” adlı fotomontajında yer alan metaforik yapılanma üzerine göstergebilimsel çözümlemeler. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 1(20), 75 - 86. doi:10.17484/yedi.446838 [1]
   Boydak, M. (2019). A new subspecies of Phoenix theophrasti Greuter (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) from Turkey. Forestist, 69(2), 133-144. doi:10.26650/forestist.2019.19016 [1]
   Büker, N. (2017). Sinema – televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkinmaya katkisi: Sayisal verilerle avrupa ülkeleri ve türkiye karşilaştirmasi. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 433-453. doi:10.18094/josc.309987 [1]
   Bıçakcı, A. S. (2008). Andijon'da nima bo'ldi? Özbekistan'da terör, güvenlik ve demokrasi. Orta Asya Ve Kafkasya Araştırmaları, 3(6), 1-22. [1]
   Bıçakcı, A. S. (2012). The rebirth of NATO between new war and cyber security. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 9(34), 205-226. [1]
   Coşkun, E., Deveci, E. & İnce, B. (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(3), 409-420. doi: 10.18863/pgy.622366 [1]
   Çağlar, M. T. & Aksu, F. (2019). Suriye krizinde aktörler, uyuşmayan talepler ve çatışan çözümler. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 507 - 544. doi:10.37093/ijsi.659009 [1]
   Çağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]