Now showing items 22-41 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Ethnic and national identities: Links to outgroup attitudes via attribution of responsibility and perceived interethnic conflict. Turk Psikoloji Dergisi, 32(80), 63-79. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20(Özel Sayı), 3-23. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. (2017). Lise Öğrencilerinde Akademik ve Üniversite Sınavına Yönelik Öz-Yeterliğin Yordayıcıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 129-151. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. Nesne, 7(15), 149-169. doi: 10.7816/nesne-07-15-01 [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S.Ç. & Gürler, C.N., (2018). Yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışsal eğilimler: ulusal kimlikler ve sosyal baskınlık yöneliminin yordayıcı rolü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(67), 1167-1180. doi:10.17755/esosder.328215 [1]
   Bakay, O., Avar, B. & Yıldız, O. T. (2019). A tree-based approach for English-to-Turkish translation. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 27(1), 437-452. doi:10.3906/elk-1807-341 [1]
   Baydar, N. & Akçinar Yayla, B. (2018). Erken çocuklukta anne davranışlarının dışsallaştırma davranış problemleri ile ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(66), 454-470. [1]
   Bayrakdar, C., Güneç Kıyak, N., Turoğlu, H., Öztürk, T. & Canel, T., (2017). Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Pleistosen buzullaşmalarının jeomorfolojik özellikleri ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) ile yaşlandırılması. Türk Coğrafya Dergisi, 0(69), 27-38. doi:10.17211/tcd.318170 [1]
   Bayındır, C. (2015). Compressive split-step Fourier method. Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(2), 298-306. [1]
   Bayındır, C. (2016). Analytical and numerical aspects of the dissipative nonlinear Schrödinger equation. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 6(1), 135-142. [1]
   Bayındır, C. (2017). Rogue wavefunctions due to noisy quantum tunneling potentials. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(2), 236-247. [1]
   Benli, K. S. & Tek, F. B. (2021). Programlamaya giriş dersini alan öğrencilerin programlama öz yeterlilik algılarının ve programlamaya bakış açılarının incelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(3), 328-347. doi:10.29130/dubited.770726 [1]
   Bilginer, O., Tunga, B. & Demirer, R. M. (2022). Deri lezyonlarının evrişimsel yapay sinir ağları ile sınıflandırılması. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 28(2), 208-214. doi:10.5505/pajes.2021.68700 [1]
   Bostancı, M. (2018). John Heartfield’ın “Başkalaşım” adlı fotomontajında yer alan metaforik yapılanma üzerine göstergebilimsel çözümlemeler. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 1(20), 75 - 86. doi:10.17484/yedi.446838 [1]
   Boydak, M. (2019). A new subspecies of Phoenix theophrasti Greuter (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) from Turkey. Forestist, 69(2), 133-144. doi:10.26650/forestist.2019.19016 [1]
   Büker, N. (2017). Sinema – televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkinmaya katkisi: Sayisal verilerle avrupa ülkeleri ve türkiye karşilaştirmasi. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 433-453. doi:10.18094/josc.309987 [1]
   Bülbül, S., İşiaçık, S. & Aytaç, S. (2022). Measurement of perceived psychological safety: integration, review and evidences for the scale in the context of Turkiye. Journal Of Economy Culture And Society, 65, 15-28. doi:10.26650/JECS2021-974757 [1]
   Bıçakcı, A. S. (2008). Andijon'da nima bo'ldi? Özbekistan'da terör, güvenlik ve demokrasi. Orta Asya Ve Kafkasya Araştırmaları, 3(6), 1-22. [1]
   Bıçakcı, A. S. (2012). The rebirth of NATO between new war and cyber security. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 9(34), 205-226. [1]
   Caliskan, S. & Boydak, M. (2017). Afforestation of arid and semiarid ecosystems in turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41(5), 317-330. doi:10.3906/tar-1702-39 [1]