Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Mısra Çağlaen_US
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:05:01Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:05:01Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3en_US
dc.identifier.issn1300-9583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1988
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21773/boun.23.1.3
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRBME1ESTNOdz09
dc.description.abstractThe aim of this study is to understand the influence of marketing operational efficiency and marketing system effectiveness on firm performance dimensions. Marketing operational efficiency and marketing system effectiveness are two dimensions of marketing effectiveness derived as a result of the exploratory factor analysis performed on the data. Firm performance dimensions used in the study are overall performance, ROI, percentage of new product sales, change in market share, and sales growth, all measured relative to competitors. Multiple respondent firm level data are collected through a survey of 74 firms operating in a variety of industries, resulting in 296 individual surveys. Findings indicate that marketing operational efficiency, a set of short-term, operational dimensions, positively influences all of the firm performance dimensions. On the other hand, marketing system effectiveness, measuring longer-term, strategic factors, does not have such an impact.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı pazarlama operasyonel verimliliğinin ve pazarlama sistem etkinliğinin şirket performans göstergeleri üzerindeki etkisini anlamaktır. Pazarlama operasyonel verimliliği ve pazarlama sistem etkinliği, pazarlama etkinliğinin açıklayıcı faktör analizi sonucu elde edilen iki bileşenidir. Bu çalışmada kullanılan şirket performans göstergeleri genel performans, yatırımların geri dönüş oranı, yeni ürün satış yüzdesi, pazar payı değişim miktarı, ve satış büyümesidir. Araştırma kapsamında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 74 şirketten 296 anket toplanmıştır. Bulgular, pazarlama operasyonel verimliliğinin, yani kısa dönem, operasyonel faktörlerin, bütün şirket performans göstergelerini olumlu olarak etkilediğini göstermektedir. Ancak, daha uzun dönemli, stratejik boyutları kapsayan pazarlama sistem etkinliğinin şirket performans göstergeleri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBogazici Universitesien_US
dc.relation.isversionof10.21773/boun.23.1.3
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCorporate strategyen_US
dc.subjectEmpirical analysisen_US
dc.subjectFactor analysisen_US
dc.subjectFirm performanceen_US
dc.subjectIndustrial competitionen_US
dc.subjectIndustrial performanceen_US
dc.subjectMarket orientationen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectMarketing operational efficiencyen_US
dc.subjectMarketing strategyen_US
dc.subjectMarketing system effectivenessen_US
dc.subjectMultiple regressionen_US
dc.subjectMultivariate regressionen_US
dc.subjectOrientation MOen_US
dc.subjectStrategic orientationen_US
dc.subjectÇok boyutlu regresyon analizien_US
dc.subjectPazarlama etkinliğien_US
dc.subjectPazarlama operasyonel verimliliğien_US
dc.subjectPazarlama sistemi etkinliğien_US
dc.subjectŞirket performansıen_US
dc.titleRelative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sampleen_US
dc.title.alternativePazarlama etkinliği bileşenlerinin şirket performansı üzerindeki etkisi: çoklu endüstri örneklemiyle görgül analizen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalBogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studiesen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.identifier.volume23
dc.identifier.issue1-2
dc.identifier.startpage37
dc.identifier.endpage53
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGül, Mısra Çağlaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record