Now showing items 1-20 of 425

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abeysundera, H. P., (2011). Semi-automatic customization for modelling human face. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [1]
   Acar, F., (2012). Measurement of sea water parameters using mems technology. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü [1]
   Adıgüzelli, Z. B., (2009). ZOI: A virtual campus platform. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü [1]
   Agyemang, C. A. S. O., (2019). An experimental and theoretical work on the seismic behavior of a reinforced concrete frame. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [1]
   Ak, K., (2011). Unsupervised morphological analysis using tries. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü [1]
   Ak, K., (2019). Parallel proposition bank construction for Turkish. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [1]
   Ak, M. F., (2013). A system dynamics analysis of energy dependency and consumption in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [1]
   Akdeniz, B., (2017). Yoga yapan bireylerin cinsel doyumlarının, beden farkındalıklarının ve yaşam memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akdiş, M., (2013). Okul öncesi çocukların resimsel üretimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akgün, B., (2018). Müze sergileme vitrinleri ve mağaza vitrinlerininn aydınlatma tekniği kuralları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akkavak, T., (2013). Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akoğlu, Ç., (2018). Improvement of credit evaluation process in commercial banking. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [1]
   Aksoy, P., (2014). Resim ve yazı diyalektiğinin günümüz açılımları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Aksoy, T. (2017). Türkiye’de KOBİ’lerde Bütçe Hazırlama Esasları Ve Bir Uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aktan, B., (2012). Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Akyazıcı, B., (2019). Teknolojinin konut mekan tasarımına etkisi ve akıllı evler; İstanbul örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akın, İ., (2014). Epikür ve freud yaklaşımları bağlamında avrupa sanatında yemek ve haz ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Akıskalı ,M.C., (2017). Çizgi roman’da üçüncü anlam. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alamış, B., (2017). Meme kanseri tanılı hastalarda hastalık algısı, anksiyete, depresyon ve eş uyumu ilişkisi: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Algönül, B., (2017). Şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren bireylerin duygu dışavurumu açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]