Show simple item record

dc.contributor.authorTuzla, Hayrien_US
dc.contributor.authorTeker, Suaten_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTuzla, H. & Teker, S. (2013). 1995-2011 döneminde avrasya ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya trendi ile karşılaştırılması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 20-34.en_US
dc.identifier.issn1309-0712
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2091
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVME1Ua3pNdz09
dc.description.abstractKüreselleşen ve gün geçtikçe sınırların azaldığı dünyamızda doğrudan yabancı sermaye yatırımları, başta ekonomik büyüme ve işsizlik olmak üzere, ülkelerin birçok farklı makro verisini etkilemektedir. Mevcut araştırmalar, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünde güçlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarınıetkilemesi yönünde ise, daha zayıf bir pozitif nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Böylece, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, işsizlik oranlarında bir azalma beklenebilir. Bu çalışma, yedi Avrasya ülkesinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) 1995 yılından 2011'e kadar çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımları trendini, hem bu ülkeler arasında hem de dünya trendi ile karşılaştırmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe world which rapidly globalizes and where the boundaries diminish day by day, the foreign direct investments affect many diverse macroeconomic variables, specifically economic growth and unemployment. Most current studies support that there exists a strong causality relationship between foreign direct investments and economic growth.On the other hand, there exists a weaker positive causality relationship between economic growth and foreign direct investments. Moreover, it is an undeniable fact that the economic growth leads to a decline in unemployment. This study aims to compare the foreign direct investment trends of seven Eurasian countries (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan) in the period of 1995 and 2011. The results are compared to both the world foreign direct investment trend and the other Central Asian countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrasya ekonomilerien_US
dc.subjectDoğrudan yabancı sermaye yatırımlarıen_US
dc.subjectEkonomik büyümeen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectEurasian economiesen_US
dc.subjectForeign direct investments (FDI)en_US
dc.title1995-2011 döneminde Avrasya ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya trendi ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA comparison of foreign direct investments in Eurosian countries to world trend in the period of 1995-2011en_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7981-3121
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage20
dc.identifier.endpage34
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTeker, Suaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record