Show simple item record

dc.contributor.authorPandır, Müzeyyenen_US
dc.date.accessioned2021-01-05T11:20:56Z
dc.date.available2021-01-05T11:20:56Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifier.citationPandır, M. (2019). Stereotyping, victimization and depoliticization in the representations of Syrian refugees. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 409-427. doi:10.16953/deusosbil.450797en_US
dc.identifier.issn1302-3284
dc.identifier.issn1308-0911
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3001
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.450797
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnME16WTJOZz09
dc.description.abstractThis paper studiesthe representational constructions of the image of Syrian refugee in newspaper photographs and discusses the processes in which the Syrian refugee is victimized, stereotyped and depoliticized through representation. It analyses Syrian refugee photographs published between 2011 and 2015 in five Turkish newspapers. Working within visual sociological and constructivist perspectives, and synthesizing content and visual analyses, the study first dwells upon the universal “ideal victim” profile mentioned in victimology studies, then reveals that the image of Syrian refugee is predominantly constructed as “victim” in the analyzed newspaper photographs. The study elaborates that refugees’ victimhood is represented through different themes of suffering, which appear around the themes of poverty, displacement, the need, and loss and pain. Then the victimization of the refugee is problematized and discussed under two main arguments. The first argument discusses that the prevalence of the victim discourse in Syrian refugee photographs is achieved through the technique of stereotyping, which reproduces the universal image of the refugee as weak and vulnerable, regardless of time and context. The second argument discusses that victimization works as a device for depoliticization, which imagines the refugee only as weak and powerless rather than a subject with political agency who produces action and results. The paper concludes that victimization and depoliticization produce a disparity between the lived experiences of the refugee (who has survived a war) and the representations of the refugee (who is a powerless war victim).en_US
dc.description.abstractBu çalışma, gazete fotoğraflarında Suriyeli mülteci imgesinin temsil üzerinden inşasını sorgulamaktadır ve Suriyeli mülteciyi mağdurlaştırma, stereotipleştirme ve depolitize etme süreçlerini tartışmaktadır. İncelemeye, 2011 ve 2015 yılları arasında beş ulusal gazetede yayınlanmış Suriyeli mülteci fotoğrafları dâhil edilmiştir. Görsel sosyoloji ve inşacılık yaklaşımları içerisinde, içerik analizi ve görsel analizi birleştiren çalışma, önce viktomoloji çalışmalarındaki “ideal mağdur” profilinden bahsetmekte, sonra da incelenen fotoğraflarda Suriyeli mülteci imgesinin baskın bir şekilde “mağdur” olarak inşa edilme şekillerini ortaya koymaktadır. Çalışma ayrıca mülteci mağduriyetinin acı çekme ile alakalı çeşitli temalar üzerinden temsil edildiğini saptamıştır. Bu temsil temaları yoksulluk, yerinden edilmişlik, yardım, acı ve kayıp olarak belirlenmiştir. Çalışma daha sonra mültecinin mağdurlaştırılmasını iki argüman altında sorunsallaştırmakta ve tartışmaktadır. İlki, Suriyeli mülteci temsillerinde mağduriyet söyleminin hâkimiyetinin stereotipleştirme tekniği ile sağlandığını, böylece zayıf ve güçsüz mülteci imgesinin zamandan ve mekândan kopuk bir şekilde yeniden üretildiğini açıklamaktadır. İkinci tartışma ise mağdurlaştırmanın mülteciyi depolitize ettiğine değinmektedir, yani mağdurlaştırma ile mültecinin siyasi eylem ve sonuç üretme yetisinden yoksun zayıf ve güçsüz bir subje olarak tasavvur edilmesini eleştirmektedir. Sonuç olarak, mağduriyet ve depolitizasyon, yaşanmış mülteci deneyimleri ile (hayatta kalmayı başarmış mülteci), mülteci temsilleri (güçsüz savaş mağduru) arasında tutarsızlık yaratmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectRefugeesen_US
dc.subjectRepresentationen_US
dc.subjectPhotographsen_US
dc.subjectStereotypingen_US
dc.subjectVictimizationen_US
dc.subjectMültecileren_US
dc.subjectTemsilen_US
dc.subjectFotoğraflaren_US
dc.subjectStereotipleştirmeen_US
dc.subjectMağdurlaştırmaen_US
dc.titleStereotyping, Victimization and depoliticization in the representations of Syrian refugeesen_US
dc.title.alternativeSuriyeli mülteci temsillerinde stereotipleştirme, mağdurlaştırma ve depolitize etmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Humanities and Social Sciencesen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1590-4689
dc.identifier.volume21
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage409
dc.identifier.endpage427
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPandır, Müzeyyenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess