Show simple item record

dc.contributor.advisorKıymetli Şen, İlkeren_US
dc.contributor.authorGülmez, Taha Yasinen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2021-09-09T10:48:20Z
dc.date.available2021-09-09T10:48:20Z
dc.date.issued2021-04-19en_US
dc.identifier.citationGülmez, T. Y. (2021). Muhasebede meslek etiği, etik eğitimi ve bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3229
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 102-111)en_US
dc.descriptionxi, 115 leavesen_US
dc.description.abstractSosyal hayatta ahlaki normlar genel olarak toplum bünyesinde bulunan tüm bireyleri ilgilendirmektedir. Etik olgusu da sosyal yapı ile mesleğe dayalı bir kavram şeklinde de değerlendirilmektedir. Meslek etiği yoğunlukla etik algının mesleki alana entegrasyonu olarak da bilinmektedir. Sorumluluk, meslek etiğinin odak noktasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda sosyal değerlere oranla farklılık sergileyerek, bireylerin tutumları ile yükümlü oldukları görevlere dair gerçekleştirdikleri eylemlerin de sonuçlarını kabul etme yetisi şeklinde de ele alınmaktadır. Çağdaş yaşamda öngörülen toplum olgusuna bakıldığında bireylerin etik tutumlar sergilerken dayandıkları gücün aslında etik yükümlülükleri yansıttığı görülmektedir. Farklı meslek alanlarında görüldüğü üzere meslek etiği, muhasebe alanında da göz önünde bulundurulması beklenen ve önde gelen yükümlülükler arasında olan bir kavram olarak da bilinmektedir. Bugünün koşullarında mali verilerin gerçek, bağımsız ve güvenilir biçimde arz edilmesi meslek etiği ile bağdaşmaktadır.Sosyal, iktisadi ve ticari eylemler alanında muhasebe mesleğini icra eden bireylerin etik normlara entegre şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Etik normlar ve esaslara entegre olan muhasebe çalışanları sosyal alanda güven yaratarak verimli bir faaliyet sürdürebilmektedir.en_US
dc.description.abstractMoral norms in social life generally concern the entire individual within society. The phenomenon of ethics is also evaluated in the form of a concept based on profession along with social structure. Professional ethics is also known as the integration of ethical perception into the professional field. Responsibility is the focus of professional ethics. It is also considered in the form of the ability of individuals to accept the consequences of their actions in relation to their attitudes and duties, which differ in relation to social values. Looking at the phenomenon of society envisaged in modern life, the power that individuals rely on when demonstrating ethical attitudes actually reflects ethical obligations. As can be seen in different professional areas, it is also known as a concept that is expected to be considered in the field of accounting and is among the leading obligations. In today's conditions, the real, independent and reliable supply of financial data is consistent with professional ethics. It is expected that individuals who perform the accounting profession in the field of economic and commercial actions in a social sense will act integrated into ethical norms. Accounting employees who are integrated into ethical norms and principles can maintain an efficient activity by creating trust in the social sphere.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectMesleken_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectProfessionen_US
dc.titleMuhasebede meslek etiği, etik eğitimi ve bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeProfessional ethics, ethics education and a research in accountingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1873-3993
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage115
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGülmez, Taha Yasinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess