Show simple item record

dc.contributor.authorHekim Bülbül, Nazlı Zeynepen_US
dc.date.accessioned2022-01-13T18:19:30Z
dc.date.available2022-01-13T18:19:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHekim Bülbül, N. Z. (2021). Büyük veri çağında sistem estetiği. Felsefe Dünyası, 1(73), 420-435.en_US
dc.identifier.issn1301-0875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3378
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRMk5UYzBOQT09
dc.description.abstractBu makale, bir sosyo teknik modelleme olarak Büyük Veri’nin sanat anlayışımızda ve sanatın sınırlarında nasıl bir değişim yarattığını, Büyük Veri’nin kavramsal olarak sanat tarihinde, sanat felsefesinde ve epistemolojik olarak nasıl konumlandığını ve bunun sonuçlarının neler olabileceğine dair yanıtlar aramaktadır. Bu kapsamda çalışma Büyük Veri Sanatının Burnham’ın sistem estetiği ve yine erken kavramsal sanatın ruhu Fluxus hareketi ile okunması gerektiği savını ortaya koymaktadır. Çalışmada tartışılan diğer bir konu ise Büyük Veri teknolojisinin sanat piyasası, sanat izleyicisi, sanatçı ile bizatihi sanat üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Burada dijital kültürün akışkan imge bolluğunun olduğu bir ortamda sanatın analitik, istatistiklerle yönetilmesi halinin bizatihi sanatın varoluş nedeni ile biçimini değiştirdiği savı ortaya konmaktadır. Bu çalışmada çağdaş sistemik anlayışı kullanılarak Büyük Veri’nin sanat bağlamı çok yönlü bir biçimde analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle sanat kuramı, felsefe, sosyoloji, bilgi sosyolojisi ve sosyo-teknik gibi birçok toplum doğa ve beşerî bilimin ilgili alanı içeren disiplinler ötesi bir çalışmadır.en_US
dc.description.abstractThis article seeks answers on how the Big Data as a socio technical model trigger changed our understanding of art and the boundaries of art, how Big Data art conceptually took a place in art history, art philosophy and epistemologically, and what the consequences of this might be. It reveals the argument that Big Data Art should be read with Burnham’s system aesthetics and the Fluxus movement. In adding, the effects of Big Data technology on the art market, the art audience, the artist, and the art itself are discussed. Here, it is argued that in an environment where digital culture has an abundance of fluid images, art managed by statistics have changed the raison d’être and form of art itself. In this study, the art context of Big Data is analyzed in a multifaceted way by using the contemporary systemic understanding. For this reason, this article is a transdisciplinary study that includes related fields of society, nature and human sciences such as theory of art, philosophy, sociology, sociology of knowledge and socio technical.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTUFED Adına Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBüyük verien_US
dc.subjectFluxusen_US
dc.subjectNeo avangarten_US
dc.subjectPostmodernen_US
dc.subjectSistem estetiğien_US
dc.subjectSosyo-teknik modellemeen_US
dc.subjectBig dataen_US
dc.subjectNeo avant-gardeen_US
dc.subjectPostmodernen_US
dc.subjectPost-structuralen_US
dc.subjectSocio-technical modellingen_US
dc.subjectSystems aestheticsen_US
dc.titleBüyük veri çağında sistem estetiğien_US
dc.title.alternativeSystem aesthetics in the age of big dataen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalFelsefe Dünyasıen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Bilimi Doktora Programıen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Institute of Social Sciences, Art Science Doctorate Programen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9186-3148
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue73
dc.identifier.startpage420
dc.identifier.endpage435
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorHekim Bülbül, Nazlı Zeynepen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess