Now showing items 1-20 of 30

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akman, Ü., Gül, A. & Ensari Özay, M. (2018). Bir vaka analizi: Hastanelerde hizmet veren taşeron yemek şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği. OHS Academy, 1(2), 83-97. [1]
   Arslanoğlu, A., Gemlik, N. & Arslan, I. (2021). İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi: sağlık çalışanlarında bir uygulama. Erciyes Akademi, 35(1), 20-33. [1]
   Ataseven Bulun, M., Çepni, S. & Ermez, Y. (2022). Turkish sign language adaptation of the Turkish Health Literacy Scale-32. Journal of deaf studies and deaf education, 27(4), 443-452. doi:10.1093/deafed/enac025 [1]
   Ensari Özay, M. & Coşkun, S. (2017). Analysis of occupational health and safety data between 2003 -2015 in Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 6(4), 375-385. doi:10.17261/Pressacademia.2017.770 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Ensari Özay, M. & İnel, Y. (2016). The use of the density threshold value as a shape descriptor on the toxicity of benzene derivatives. Swift Journal of Pure and Applied Chemistry, 2(2), 4-12. [1]
   Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Transforaminal lumbar interbody fusion as revision surgery for patients previously treated by discectomy or instrumentation of the lumbar spine. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 47-53. [1]
   Gül, A. & Yardım, M. F. (2015). Preparation and characterization of mesophase pitch based carbon foam produced at low pressure. Journal of Porous Materials, 22(4), 851-857. doi:10.1007/s10934-015-9958-0 [1]
   Gül, A. (2018). Güvenli ve sürdürülebilir nanoteknoloji uygulamaları. OHS Academy, 1(1), 50-53. [1]
   Gürcanlı, G. E., Uzun, İ. M. & Öztürk, D. (2022). Managing health and safety risks in restoration/renovation of historic buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), 5(3), 181-193. doi:10.31462/jcemi.2022.03181193 [1]
   İncedere, L. & Tunç, S. (2022). SHMYO Öğrencilerinin dijital teknoloji ile ilişkileri ve bağımlılık durumları. Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 171-178. [1]
   İncedere, L. & Tunç, S. (2023). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaz okulu tercih nedenleri hakkındaki tutum ve görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 95, 164-173. doi:10.17753/sosekev.1268672 [1]
   Karaca, S. & Erdem, M. N. (2019). Patient-centered outcomes of vertebroplasty via questionnaire. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 65-67. [1]
   Karaca, S., Erdem, M. N., Öztermeli, A., Bal, E., Göğüş, A. & Hamzaoğlu, A. (2019). Clinical and radiological results of oxford phase-3 medial unicompartmental knee arthroplasty. Cureus, 11(11), 1-7, e6070. doi:10.7759/cureus.6070 [1]
   Karaca, S., Öztermeli, A., Akpolat, A. O., Erdem, M. N. & Aydoğan, M. (2019). A Comparison of high viscosity and low viscosity bone cement vertebroplasty for severe osteoporotic vertebral compression fractures. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 59-64. [1]
   Keser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667 [1]
   Köprü, R., Aydın, Ç., Atilla, D. Ç., Karakuş, C. & Yarman, B. S. B. (2013). Wideband matching network design for a V-Shaped square monopole antenna using Real Frequency Technique. Mediterranean Microwave Symposium, 1-4. doi:10.1109/MMS.2013.6663127 [1]
   Köprü, R., Kuntman, H. H. & Yarman, B. S. B. (2013). Novel approach to design ultra wideband microwave amplifiers: Normalized gain function method. Radioengineering, 22(3), 672-686. [1]
   Kültür, Y., Bal, E., Erdem, M. N. & Tezer, M. (2022). Evaluation of satisfaction with a questionnaire according to fracture level and fracture type of patients who underwent balloon kyphoplasty. Journal of Turkish Spinal Surgery, 33(2), 57-61. doi:10.4274/jtss.galenos.2022.47955 [1]
   Narcı, M. & Bulut, N. E. (2023). Health ethics and obesity. Interdisciplinary ethics: Approaches, 139-155. [1]