Now showing items 1-20 of 20

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akman, Ü., Gül, A. & Ensari Özay, M. (2018). Bir vaka analizi: Hastanelerde hizmet veren taşeron yemek şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği. OHS Academy, 1(2), 83-97. [1]
   Arslanoğlu, A., Gemlik, N. & Arslan, I. (2021). İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi: sağlık çalışanlarında bir uygulama. Erciyes Akademi, 35(1), 20-33. [1]
   Ataseven Bulun, M., Çepni, S. & Ermez, Y. (2022). Turkish sign language adaptation of the Turkish Health Literacy Scale-32. Journal of deaf studies and deaf education, 27(4), 443-452. doi:10.1093/deafed/enac025 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Transforaminal lumbar interbody fusion as revision surgery for patients previously treated by discectomy or instrumentation of the lumbar spine. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 47-53. [1]
   Gül, A. & Yardım, M. F. (2015). Preparation and characterization of mesophase pitch based carbon foam produced at low pressure. Journal of Porous Materials, 22(4), 851-857. doi:10.1007/s10934-015-9958-0 [1]
   Gürcanlı, G. E., Uzun, İ. M. & Öztürk, D. (2022). Managing health and safety risks in restoration/renovation of historic buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), 5(3), 181-193. doi:10.31462/jcemi.2022.03181193 [1]
   Karaca, S. & Erdem, M. N. (2019). Patient-centered outcomes of vertebroplasty via questionnaire. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 65-67. [1]
   Karaca, S., Erdem, M. N., Öztermeli, A., Bal, E., Göğüş, A. & Hamzaoğlu, A. (2019). Clinical and radiological results of oxford phase-3 medial unicompartmental knee arthroplasty. Cureus, 11(11), 1-7, e6070. doi:10.7759/cureus.6070 [1]
   Karaca, S., Öztermeli, A., Akpolat, A. O., Erdem, M. N. & Aydoğan, M. (2019). A Comparison of high viscosity and low viscosity bone cement vertebroplasty for severe osteoporotic vertebral compression fractures. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 59-64. [1]
   Keser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667 [1]
   Köprü, R., Kuntman, H. H. & Yarman, B. S. B. (2013). Novel approach to design ultra wideband microwave amplifiers: Normalized gain function method. Radioengineering, 22(3), 672-686. [1]
   Kültür, Y., Bal, E., Erdem, M. N. & Tezer, M. (2022). Evaluation of satisfaction with a questionnaire according to fracture level and fracture type of patients who underwent balloon kyphoplasty. Journal of Turkish Spinal Surgery, 33(2), 57-61. doi:10.4274/jtss.galenos.2022.47955 [1]
   Narcı, M. & Konuk Kandemir, N. (2021). Contagious diseases and social structure: Turkey during the Covid-19 Pandemic. Communication Studies In Pandemic:The Panorama Of Turkey, 49-75. [1]
   Oğuz, A. B. (2020). Turkish health policies: past, present, and future. Social Work in Public Health, 1-17. doi:10.1080/19371918.2020.1806167 [1]
   Özdemir, E., Çepni, S. & İncedere, L. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272-281. doi:10.31590/ejosat.710552 [1]
   Sever, C., Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Adult lumbar scoliosis. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 79-84. [1]
   Sevimli, M., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2018). Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 38-54. doi:10.25092/baunfbed.369102 [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2014). Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu. Journal of Mosaic Research, 0(7), 61-75. [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2021). Reburial of mosaics: field experiment comparing six different systems based on the results of monitoring station in Perge. Journal of Mosaic Research, 14, 363-387. doi:10.26658/jmr.1014580 [1]