Now showing items 1-12 of 12

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçinar, B. & Özbek, E. (2022). İş-aile çatışmasının depresyon, ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal-davranışsal gelişimi ile ilişkisi. Nesne Dergisi, 9(22), 838-862. doi:10.7816/nesne-09-22-06 [1]
   Ay, U., Yıldırım, Z., Erdoğdu, E., Kıçik, A., Öztürk Işık, E., Demiralp, T. & Gürvit, H. (2022).Shrinkage of olfactory amygdala connotes cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease. Cognitive Neurodynamics, 1-12. doi:10.1007/s11571-022-09887-y [1]
   Azamat, S., Arslan, D. B., Erdoğdu, E., Kıçik, A., Cengiz, S., Eryürek, K., Tüfekçioğlu, Z., Bilgiç, B., Hanagasi, H., Demiralp, T., Gürvit, H. & Öztürk Işık, E. (2022). Corrigendum to “Detection of visual and frontoparietal network perfusion deficits in Parkinson’s disease dementia” [Eur. J. Radiol. 144 (2021) 109985]. European Journal of Radiology, 157. 1-1. doi:10.1016/j.ejrad.2022.110570 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Karaköse, S. & Akçinar, B. (2021). Covid-19 önleyici sağlık davranışları ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. Nesne Dergisi, 9(21), 619-636. doi:10.7816/nesne-09-21-09 [1]
   Kazancı, D., Saltoğlu, S. & Erdoğdu, E. (2022). Neuroimaging findings related to panic disorder: a brief review. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(3), 406-415. doi:10.5455/kpd.26024438m000082 [1]
   Kuyucu, E., Önal Sönmez, A., Erdoğan, A. & Aktan, Z. D. (2022). Ergenlikte aleksitimi özellikleri ile kişiler arası ilişki biçimleri ve problem çözme yetileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 93-102. doi:10.17336/igusbd.473009 [1]
   Parlak, Ü. & Karaköse, S. (2021). Covid-19 sürecinde evden çalışan annelerde depresyonu yordayan faktörler: iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 7(2), 149-189. doi:10.21798/kadem.2022.56 [1]
   Saltoğlu, S. & Uysal Irak, D. (2022). Primary versus secondary psychopathy: Coping styles as a mediator between psychopathy and well-being. Current Psychology, 41(9), 6534-6542.doi:10.1007/s12144-020-01155-8 [1]
   Seçkin, M., Yıldırım, E., Demir, İ., Orhun, Ö., Bülbül, E., Velioğlu, H. A., Öget, Ö., Yeşilot, N., Çoban, O. & Gürvit, H. (2022). Neuropsychiatric outcomes and caregiver distress in primary progressive aphasia. Psychogeriatrics, 1-11. doi:10.1111/psyg.12902 [1]
   Yıldırım, E. (2022). Dijital nöropsikoloji: yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknolojik yaklaşımlar. Psikoloji çalışmaları (Online), 42(1), 43-69. doi:10.26650/SP2021-963370 [1]
   Yıldırım, E., Aktan, Z. D. & Ülkümen, İ. (2022). İrrasyonel inanışlar ve sosyal görünüş kaygısının duygusal yeme üzerindeki yordayıcı rolü. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 8(1), 23-40. [1]