Now showing items 1-20 of 33

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçinar Yayla, B. & Özbek, E. (2022). İş-aile çatışmasının depresyon, ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal-davranışsal gelişimi ile ilişkisi. Nesne Dergisi, 9(22), 838-862. doi:10.7816/nesne-09-22-06 [1]
   Atakan, B. & Yıldırım, E. (2023). The effect of psychotic proneness and psychopathy on theory of mind. PsyCh Journal, 13(1), 139-141. doi:10.1002/pchj.689 [1]
   Ay, U., Yıldırım, Z., Erdoğdu, E., Kıçik, A., Öztürk Işık, E., Demiralp, T. & Gürvit, H. (2022).Shrinkage of olfactory amygdala connotes cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease. Cognitive Neurodynamics, 17(5), 1309-1320. doi:10.1007/s11571-022-09887-y [1]
   Azamat, S., Arslan, D. B., Erdoğdu, E., Kıçik, A., Cengiz, S., Eryürek, K., Tüfekçioğlu, Z., Bilgiç, B., Hanagasi, H., Demiralp, T., Gürvit, H. & Öztürk Işık, E. (2022). Corrigendum to “Detection of visual and frontoparietal network perfusion deficits in Parkinson’s disease dementia” [Eur. J. Radiol. 144 (2021) 109985]. European Journal of Radiology, 157. 1-1. doi:10.1016/j.ejrad.2022.110570 [1]
   Doruk, C., Çaytemel, B., Şahin, E., Kara, H., Samancı, B., Abay, S. N., Bilgiç, B., Hanağası, H., Başaran, B., Enver, N. & Rameau, A. (2023). Evaluation of post-swallow residue with visual analysis of swallowing efficiency and safety in patients with idiopathic Parkinson's disease. Ent-Ear Nose & Throat Journal, 1-10. doi:10.1177/01455613231210976 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Gürses, D., Aktan, Z. D. & Ülkümen, İ. (2024). Annelerin psikolojik dayanıklılığının ve duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocukların duygu düzenleme becerileri üzerindeki rolü. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 31(1), 39-47. doi:10.4274/tjcamh.galenos.2022.84755 [1]
   Hanbay, Y. H. & Yıldırım, E. (2023). Genç ve yaşlı yetişkinlerdeki sosyal medya kullanımının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi. Social Review of Technology and Change, 1(1), 34-51. [1]
   Interpretative phenomenological analysis of attention deficit hyperactivity disorder in adolescents. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 15(Supplement 1), 274-282. doi:10.18863/pgy.1266053 [1]
   İzmir, S. B. İ., Aktan, Z. D. & Ercan, E. S. (2023). The relationships of neuropsychological factors and loneliness preference in children with attention deficit hyperactivity disorder and cognitive disengagement syndrome. Applied Neuropsychology-Child, 1-10. doi:10.1080/21622965.2023.2291448 [1]
   Karadağ, A. & Akçinar, B. (2022). Babaların toplumsal cinsiyet rolleri ve çocuklarının uyumlu sosyal davranışı arasındaki ilişkide çocuk yetiştirme tutumunun rolü. Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 3(6), 97-106. doi:10.51503/gpd.1092754 [1]
   Karaköse, S. & Akçinar Yayla, B. (2021). Covid-19 önleyici sağlık davranışları ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. Nesne Dergisi, 9(21), 619-636. doi:10.7816/nesne-09-21-09 [1]
   Kazancı, D. & Akçinar, B. (2023). Korkunun psikolojik sağlamlık üzerindeki yordayıcı rolü: adil dünya inancı ve sıkıntıya tolerans. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 58, 201-214. doi:10.17498/kdeniz.1280006 [1]
   Kazancı, D., Saltoğlu, S. & Erdoğdu, E. (2022). Neuroimaging findings related to panic disorder: a brief review. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(3), 406-415. doi:10.5455/kpd.26024438m000082 [1]
   Koçyiğit Ocak, B. & Erdoğdu, E. (2023). Rumination and the default mode network (DMN): a brain network review. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12(3), 361-367. [1]
   Kuyucu, E., Önal Sönmez, A., Erdoğan, A. & Aktan, Z. D. (2022). Ergenlikte aleksitimi özellikleri ile kişiler arası ilişki biçimleri ve problem çözme yetileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 93-102. doi:10.17336/igusbd.473009 [1]
   Ögel Balaban, H. & Altan, Ş. (2023). The relationship between children's and parents' technology use and children's emotional development. International Journal of Psychology, 58(S1), 359-359. [1]
   Özel, E. P. & Karaköse, S. (2023). Bağlanma stilleri ile ilişki merkezli ve partner odaklı obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide evlilik uyumunun aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 7(1), 11-25. [1]
   Özgönül, A., Aktan, Z. D. & Ülkümen, İ. (2023). Son ergenlik döneminde dissosiyatif bulgular ile ruminasyon arasındaki ilişkide duyguları ifade etmenin rolü. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 5(1), 50-57. [1]
   Őri, D., Szocsics, P., Molnár, T., Bankovska Motlova, L., Kazakova, O., Mörkl, S., Wallies, M., Abdulhakim, M., Boivin, S., Bruna, K., Cabaços, C., Carbone, E. A., Dashi, E., Grech, G., Greguras, S., Ivanovic, I., Guevara, K., Kakar, S., Kotsis, K., Ingeholm Klinkby, I. M., Maslak, J., Matheiken, S., Mirkovic, A., Nechepurenko, N., Panayi, A., Pereira, A. T. F., Pomarol-Clotet, E., Raaj, S., Prelog, P. R., Soler-Vidal, J., Strumila, R., Schuster, F., Kisand, H., Reim, A., Ahmadova, G., Vircik, M., Yılmaz Kafalı, H., Grinko, N., Győrffy, Z. & Rózsa,S. (2023). Attitudes of psychiatrists towards people with mental illness: a cross-sectional, multicentre study of stigma in 32 European countries. eClinicalMedicine, 66, 1-12. doi:10.1016/j.eclinm.2023.102342 [1]