Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Hasan Fehmien_US
dc.contributor.authorAltunbaşak, Yücelen_US
dc.date.accessioned2015-07-14T23:48:12Z
dc.date.available2015-07-14T23:48:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationAteş, H. F. & Altunbaşak, Y. (2007). Frame-level complexity control in H.264 video coding. Paper presented at the 612-615. doi:10.1109/SIU.2007.4298619en_US
dc.identifier.isbn9781424407194
dc.identifier.isbn1424407192
dc.identifier.isbn1424407206
dc.identifier.otherWOS:000252924600153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/644
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2007.4298619
dc.description.abstractH.264 kodlama standardı, değişken blok boyutlu makroblok bölüntüleri kullanan çok sayıda farklı çerçeveler arası kestirim kipini desteklemektedir. Ne var ki, her olası bölüntü için eniyi devinim vektörlerini aramanın hesaplama masrafı çok yüksektir. Bu bildiride, her makroblok için hangi bölüntülerin en iyi olabileceğini tahmin eden orijinal bir çerçeve seviyesinde karmaşıklık kontrol algoritması öneriyoruz. Devinim vektörlerinin aranması sadece bu seçilen bölüntüler için yürütülmekte, dolayısıyla devinim kestirimi adımının karmaşıklığı azaltılabilmektedir. Kip seçim kriteri olarak makrobloğun uzay-zamansal etkinliğinin basit bir ölçütü kullanılmıştır. Yöntem, her çerçevede belli bir yürütüm süresi bütçesinin sağlanmasını kodlama verimliliğinde en az bir kayıpla garanti etmektedir. Benzetim sonuçları, algoritmanın, 0.2 dB’den az bir kodlama kaybıyla, tamsayı-piksel devinim kestirimini 40 kata kadar hızlandırdığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractH.264 video coding standard supports several interprediction coding modes that use macroblock partitions with variable block sizes. Unfortunately, searching for optimal motion vectors of each possible partition incurs a heavy computational cost. In this paper, we propose a novel frame-level complexity control algorithm that determines for each macroblock which partitions are likely to be optimal. Motion vector search is carried out for only the selected partitions, thus reducing the complexity of the motion estimation step. The mode selection criteria is based on a measure of spatio-temporal activity within the macroblock. For each frame, the procedure guarantees that an execution time budget is met with minimum loss of coding efficiency. Simulation results show that the algorithm speeds up integer-pel motion estimation by a factor of up to 40 with less than 0.2 dB loss in coding efficiency.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.isversionof10.1109/SIU.2007.4298619
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectApplication specific integrated circuitsen_US
dc.subjectBlock sizesen_US
dc.subjectChlorine compoundsen_US
dc.subjectCoding efficiencyen_US
dc.subjectCoding modesen_US
dc.subjectComplexity controlen_US
dc.subjectComputational costsen_US
dc.subjectComputational efficiencyen_US
dc.subjectDigital signal processingen_US
dc.subjectEstimationen_US
dc.subjectExecution timeen_US
dc.subjectFrame-level complexity controlen_US
dc.subjectH.264 videoen_US
dc.subjectH.264 video codingen_US
dc.subjectImage codingen_US
dc.subjectImage qualityen_US
dc.subjectInteger-pel motion estimationen_US
dc.subjectInterprediction codingen_US
dc.subjectMacro blocken_US
dc.subjectMacroblock partitionsen_US
dc.subjectMode selectionsen_US
dc.subjectMotion compensationen_US
dc.subjectMotion estimationen_US
dc.subjectMotion Picture Experts Group standardsen_US
dc.subjectMotion vector searchen_US
dc.subjectMotion vectorsen_US
dc.subjectMPEG 4 Standarden_US
dc.subjectOptimal controlen_US
dc.subjectOptimal motionen_US
dc.subjectOptimal motion vectorsen_US
dc.subjectPartitioning algorithmsen_US
dc.subjectProgramming theoryen_US
dc.subjectReactive poweren_US
dc.subjectSignal processingen_US
dc.subjectSimulation resultsen_US
dc.subjectSpatio-temporal activityen_US
dc.subjectStandardsen_US
dc.subjectVectorsen_US
dc.subjectVideo codingen_US
dc.subjectVisual communicationen_US
dc.titleH.264 video kodlamada çerçeve seviyesinde karmaşıklık kontrolüen_US
dc.title.alternativeFrame-level complexity control in H.264 video codingen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journal2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIUen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineeringen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6842-1528
dc.identifier.startpage612
dc.identifier.endpage615
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAteş, Hasan Fehmien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record