Now showing items 1-1 of 1

    • Die Brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri 

      Bükücü, Binnur (Işık Üniversitesi, 2012-09-11)
      Yirminci yüzyıl her anlamda hızlı gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir çağ olmuştur. Dışavurumculuk, yirminci yüzyıl sanatını sürekli olarak ve geniş bir kapsamda etkileyen, sonraki birçok akımının ortaya çıkmasında ...