Now showing items 1-1 of 1

    • Deniz Bilgin resminin ikonografik çözümlemesi 

      Coşkun, Melis (Işık Üniversitesi, 2015-05-13)
      Bu tezin temel amacı, Batı ve Türk sanatında ortaya konmuş öyküleştirilen illüstrasyonların incelenmesinin akabinde ressam Deniz Bilgin’in öyküleştirilen illüstratif resimlerinin ikonografik çözümlemesinin yapılmasıdır. ...