Now showing items 1-1 of 1

    • Rodchenko ve El Lissitzky'nin grafik sanatına etkileri 

      Uyanık, Ozan (Işık Üniversitesi, 2012-06-13)
      Bu tezin temel amacı, Konstrüktivizm akımının iki önemli temsilcisi olan Alexander Rodchenko ve Lazar El Lissitzky'nin, Grafik Sanatına etkilerini ve katkılarını ortaya koymaktır. Tezimde öncelikli olarak, 19. yüzyıl dünyası ...