Show simple item record

dc.contributor.advisorŞarlak, Evangeliaen_US
dc.contributor.authorKilimci, Pelinen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-08T11:29:04Z
dc.date.available2016-06-08T11:29:04Z
dc.date.issued2012-06-13
dc.identifier.citationKilimci, P. (2012). Anish Kapoor'un mekan ve malzeme anlayışı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/967
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 301-314)en_US
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxiv, 315 leavesen_US
dc.description.abstractPostmodern dönemin önemli heykeltıraşlarından biri olan Anish Kapoor üzerine hazırlanan bu çalışma sanatçının mekan ve malzeme anlayışını incelemektedir. Bu çalışmayı oluştururken sanatçının yapıtlarını anlayabilmek için daha önceki dönemler ve sanat akımlarının incelenmesi sonunda sanatçıyı değerlendirmek daha doğru olur. Bu nedenle çalışmanın ikinci bölümü postmodern öncesi sanat anlayışını ve heykelin gelişimini anlamaya yönelik bir araştırmadır. Romantik dönemin felsefesi ve modern dönemin sanat anlayışı ve akımları bu bölümde irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde sanatçının içinde bulunduğu postmodern dönemdeki akımların anlatımı ve sanatçı ile paralelikler gösterebilecek seçilmiş eserler değerlendirilmiştir. Dördüncü bölüm de sanatçının mekan ve malzeme anlayışını daha iyi anlayabilmek için mekan ve malzemenin tanımı, heykel sanatının tarihsel gelişim sürecinde mekan ve malzemeyi nasıl değerlendirdiği detaylı olarak anlatılmıştır. Beşinci bölümde ise Anish kapoor'un yaşamı, sanatının tarihsel gelişimi ve felsefesinin aktarımıdır. Altıncı bölüm sanatçının mekan ve malzeme anlayışının genel değerlendirilmesinden sonra eserleri doğrultusunda irdelenmesidir. Sonuç olarak bu çalışmanın amaçı, Hint asıllı İngiliz sanatçının, doğduğu ve yetiştiği coğrafyanın, aldığı eğitimin ve yaşadığı ortamdaki sosyo-kültürel yapının eserlerinde gerek mekanı kullanımı, gerekse malzeme seçimi ve dillendirmesi bakımından kendi kültürel belleğindeki etkileri ve eserlerine yansımasının irdelenmesidir.en_US
dc.description.abstractAnish Kapoor is one of the important sculpturer of postmodern era. This dissertation called 2Understanding of Anish Kapoor's Space and Material3 focuses on the artist's oeuvre in terms of his usage of space and material. In order to understand the artist, the researcher has reviewed modern and art movements of that era. In addition to this, romanticism is one the important art movement that Anish Kapoor has been nourished. For that reason in the second chapter of the study, these concepts has been reviewed. The third chapter of the study has focuses on postmodern concept and art movements of postmodern era. Also in this chapter the artists have been analyzed who inspired Anish Kapoor in terms of space and material language of the artist. On the fourth chapter of the study, in order to understand the idea of Anish Kapoor's works, space and material has been described in sculpture. The sixth chapter of the dissertation focuses on life of Anish Kapoor, his artistic timeline, his artistic philosophy and his selected works to analyze his space and material usage in his sculpture language. As a result of the study, Indian based British artist Anish Kapoor's oeuvre has been affected by his socio-cultural background, his education in terms of this selecting material and usage of space in this works of art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnish Kapooren_US
dc.subjectMekanen_US
dc.subjectMalzemeen_US
dc.subjectHeykelen_US
dc.subjectRomantizmen_US
dc.subjectModernizmen_US
dc.subjectModern akımlaren_US
dc.subjectPostmodernizmen_US
dc.subjectPostmodern akımlaren_US
dc.subjectSpaceen_US
dc.subjectMaterialen_US
dc.subjectSculptureen_US
dc.subjectRomanticismen_US
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectPostmodernismen_US
dc.subjectArt movementsen_US
dc.subject.lccNB1010.K28 .A55 2012
dc.subject.lcshSculpture, Modern -- 20th Century -- Englanden_US
dc.subject.lcshKapoor, Anish, 1954- -- Themes, motivesen_US
dc.subject.lcshSculpture, Modern -- 20th centuryen_US
dc.subject.lcshPostmodernismen_US
dc.titleAnish Kapoor'un mekan ve malzeme anlayışıen_US
dc.title.alternativeUnderstanding of Anish Kapoor’s space and materialen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorKilimci, Pelin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record