Now showing items 12-22 of 22

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Karaman, M., Özdemir, Ö., Yazgı, M., Şimşek, S., Doğan, A., Aksun, M. İ. & Ünalmış Uzun, B. (2017). Meme kanserinin tanısı ve izlenmesi için mikrodalga uyarımlı termoakustik görüntüleme. [1]
   Karaman, M., Şişman, A. & Tekeş, C. (2008).Tıbbi ultrasonik kanal içi görüntüleme için yeni yöntemler. [1]
   Kaya, O. & Ulukuş, Ş. (2016). Enerji hasadı yapan kablosuz ağlarda kullanıcı işbirliği ve kaynak tahsisi. Tübitak, 1-131. [1]
   Kaya, O., Bakşi, S. & Edemen, Ç. (2013). İşbirlikçi bilişsel radyo sistemleri için kodlama ve kod çözme teknikleri, erişilebilir veri hızları ve kaynak tahsisi. [1]
   Kayhan Pusane, Ö. & Ulus, S. (2016). Dış politikada değişim süreci: Türkiye'nin Kuzey Irak politikası örneği. Tübitak, 1-75. [1]
   Koca, G., Arıoğlu, N. & As, N., (2013). Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 63(2), 33-42. [1]
   Öner, M. M. (2015). Çok girdili çok çıktılı kablosuz haberleşme sistemleri için sinyal tanıma sistemlerinin geliştirilmesi. [1]
   Panayırcı, E., Pusane, A. E., Oğuz, O. & Aygölü, Ü. (2003). Gezgin iletişim için uzay-zaman kodlamalı çok-taşıyıcılı tümleşik sistem tasarımı. Tübitak, 1-89. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Toktaş, Ş. & Aras, B. (2007). Güvenliğin açmazları: Suriye ve Afganistan deneyimlerinde güvenlik-demokrasi ve güvenlik-istikrar ikilemleri. Tübitak, [1]
   Yıldız, O. T. (2019). Türkçe WordNet oluşturulması ve makine çevirisinde kullanılması. Tübitak, 1-28. [1]