Now showing items 1-1 of 1

    • Sanatta mahremiyet alanı olarak "oda" kavramı 

      Konçe, Gülçağ (Işık Üniversitesi, 2014-06-14)
      Bu tezin temel amacı, mahrem alan ve oda kavramı ilişkisini, farklı sanatsal disiplinlere ait başlıklar altında ve sanat eserleri üzerinden çözümlemelerle sunmaktır. İlk olarak geniş anlamda mahremiyet kavramı ...